Wensbus

Meer weten? Kijk op de website van de Wensbus Heibloem

 

Nieuws (klik op onderwerp voor details)

Windpark Heibloem

Het nieuw geplande windpark Heibloem van initiatiefnemer Zuidenwind, bestaat uit 2 windturbines met een ashoogte van ca. 129 meter en een wiek-diameter van 142 meter. Daarmee zijn deze hoger dan de eerder door Zuidenwind gebouwde windmolen De Coöperwiek, die wieken heeft van 92 m diameter op een 98 m hoge mast. Met een wiekdiameter van 142 m produceren de nieuwe molens elk dan ook ruim twee maal zoveel elektriciteit dan de al bestaande molen van Zuidenwind, naar schatting 10 miljoen kWh per jaar; genoeg voor ca. 3.000 huishoudens. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt met een speciaal computerprogramma gevisualiseerd hoe de toekomstige molens straks vanuit verschillende locaties in de omgeving te zien zullen zijn. Ook wordt uitleg gegeven over de vergunningsprocedure en alle wettelijke eisen waaraan het nieuwe windpark moet voldoen. Door een bezoek aan De Coöperwiek is tevens een molen van nabij te ervaren en een inkijk mogelijk in de techniek die daarbij komt kijken.

Omgeving deelt mee in opbrengsten: via omgevingsfonds en participaties
Zuidenwind exploiteert al succesvol de coöperatieve windturbine De Coöperwiek in Neer.
Dit is mogelijk gemaakt door de aanschaf van participaties door vele leden. Dankzij de coöperatieve wijze van werken, profiteert de directe omgeving mee. Projecten voor snel internet door de aanleg van glasvezel en “zon voor asbest”, waarbij asbestdaken zijn vervangen door zonnepanelen, zijn bekostigd uit een fonds gevuld met opbrengsten van De Coöperwiek. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de resultaten van deze projecten belicht.
Daarnaast profiteren honderden leden van Zuidenwind, door een goed rendement op hun participaties. Deze werkwijze heeft zich bewezen en werpt vruchten af. Met windpark Heibloem wil Zuidenwind dit succes herhalen. Uit de opbrengsten van de nieuw te bouwen turbines wordt een omgevingsfonds ingesteld. Hiermee kunnen projecten ten bate van de omgeving worden gerealiseerd. Welke dat zijn, wordt straks door een bestuur van dit omgevingsfonds bepaald.
Op dit moment denkt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden uit de gemeenschap in Heibloem, de Buurtcoöperatie Boerderijweg en de Dorpsraad Egchel en de gemeente mee over de verdere inrichting van dit fonds en over de samenstelling van het toekomstig bestuur. Zij zijn aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst voor het beantwoorden van vragen hierover. Eén van de te financieren projecten waarover binnen de klankbordgroep al wordt gepraat, is het energie-neutraal maken van gemeenschapshuis de Klokkestoel. Hiervoor wordt binnenkort al een energiescan uitgevoerd, om in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder is tijdens de inloopbijeenkomst informatie verkrijgbaar over de wijze waarop de nieuwe molens worden gefinancierd. Een deel hiervan wordt bekostigd via de verkoop van participaties. Iedereen kan, na lidmaatschap van Zuidenwind, via de aanschaf van deze participaties mee investeren in wind tegen een goed rendement (beter dan nu geldt voor spaargeld op de bank). En als lid kun je meebeslissen over de koers van Zuidenwind.

 

Agenda

Eetpunt

dinsdag 18 december
12:00 - 14:00

Klokkestoel

Kerstviering met de Zonnebloem

donderdag 20 december
13:30 - 16:00

Klokkestoel

Jaarvergadering

dinsdag 26 maart
13:30 - 16:00

Klokkestoel

 

Nieuws Gemeente Leudal

Leudal / Inwoner / Actueel / Nieuws (RSS)
Nieuwsberichten van de Gemeente
 • Kappen bomen Haler in verband met veiligheid

  De gemeente Leudal wilt graag gezonde en vitale bomen in de gemeente die lang meegaan en waar omwonenden plezier aan beleven. Jaarlijks wordt dan ook een groot deel van de gemeentelijke bomen op veiligheid en onderhoudstoestand gecontroleerd.

  Publicatiedatum: 15 december 2018
 • Samenwerking in Leudal is de sleutel tot economische groei

  Leudal is economisch vitaal en wil dat ook zo houden! Dankzij krachtige sectoren zoals de agribusiness, maakindustrie en het toerisme liggen er kansen om de economie te versterken en samen te bouwen aan de toekomst. De gemeente, ondernemers en onderwijspartners hebben in een uniek interactief project gewerkt aan het ‘Economisch Profiel Leudal’.

  Publicatiedatum: 14 december 2018
 • Nieuwjaarsreceptie

  Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen.

  U bent van harte welkom!

  Publicatiedatum: 13 december 2018
 • Intentieverklaring voor nieuwe fusieschool Hunsel getekend

  Maandag 10 december 2018 hebben de drie medezeggenschapsraden van De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) een intentieverklaring getekend. Daarmee stemmen alle drie de MR’s in met een onderzoek naar een mogelijke fusie van de drie basisscholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter.

  Publicatiedatum: 13 december 2018
 • Afvalkalender 2019: ook digitaal

  In de laatste weken voor kerst worden de afvalkalenders 2019 verspreid. U ontvangt dit jaar weer een persoonlijk geadresseerde afvalwijzer, waarop de afvalinzameldata voor uw eigen adres staan vermeld. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten.

  Publicatiedatum: 13 december 2018
 

weer in heibloem

 

#heibloem