foto archief

 

Nieuwsarchief

Verslag groenvoorziening

vrijdag 4 november 2016

Het verslag van de bijeenkomst over de omvorming van het groen die 22 september door de gemeente werd gehouden is ontvangen en hier te vinden. Op- en aanmerkingen zijn tot 15 november bij de gemeente te melden. In het begeleidend schrijven geeft de gemeente aan altijd open te staan voor suggesties en ideeën. Dus mochten er nog zaken leven rondom de groenvoorziening dan is er een loket! De Gemeenschapsraad vindt het prettig om op de hoogte te worden gehouden van vragen en gedachten die met de gemeente worden gewisseld. 

.

De bibliotheek blijft ook in 2017!

vrijdag 4 november 2016

Afgelopen zomer heeft de Gemeenschapsraad na overleg met team vande Heihorst, Bibliocenter en de Heibloemse vrijwilligers die betrokken zijn bij de bibliotheek een verzoek aan de gemeente gestuurd om de bibliotheek in Heibloem in afgeslankte vorm in stand te houden. Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat er tenminste voor de schoolkinderen een goede bibliotheek op school is en om dit te kunnen doen is tenminste geld nodig om de collectie op peil te kunnen houden.

Dit verzoek is nog in behandeling bij de gemeente, maar voor CDA en D66 was dit aanleiding om bij de begrotingsbehandeling een amendement in te dienen dat dit verzoek ondersteunde. Door de wethouder is vervolgens toegezegd dat de bibliotheek in Heibloem in 2017 in elk geval kan blijven. In 2017 wordt er beleid geformuleerd ten aanzien van het bibliotheekwerk in de hele gemeente en zal ook duidelijk worden of daar een structurele voorziening in Heibloem ondersteund zal blijven worden.

Omdat de beschikking van het College nog niet is ontvangen weten we nog niet precies in welke vorm we de bibliotheek kunnen behouden in 2017.

Verbouwing Klokkestoel

vrijdag 4 november 2016

Beste gebruikers van de Klokkestoel, 

de verbouwing loopt volgens planning en naar verwachting wordt alles opgeleverd op maandag 14 november. Bedankt voor jullie medewerking en begrip tijdens de verbouwingsperiode!

Dan nog een woordje van dank aan de organisatoren van de Hobbymarkt. Deze was druk bezocht en heeft een leuke opbrengst gegenereerd, allemaal ten bate van de Klokkestoel. 

Vergaderen op de Widdonckschool

zaterdag 8 oktober 2016

De Widdonckschool wil graag meer vertellen over plannen en opzet nu de Ortolaan naar de school en terrein is verhuisd. We hebben besloten dit te combineren met onze eerstvolgende vergadering. Deze vindt dus plaats in de Widdonckschool op 19 oktober. Inloop met koffie vanaf 20.15 uur. Aanvang vergadering 20.30 uur.

De volledige agenda vindt u hier.

Verbouwing Klokkestoel

maandag 12 september 2016

Beste inwoners van de Heibloem en  gebruikers van de Klokkestoel,

 

in verband met de start van een dagvoorziening voor ouderen zal de Klokkestoel worden verbouwd.

Wanneer deze verbouwing van start gaat is nog niet bekend.

Zodra wij hier meer over weten zal er een informatie bijeenkomst plaats vinden waar u van harte welkom bent.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van gemeenschapshuis de Klokkestoel. 

< 2 3 4 5 6 >