foto archief

 

Nieuwsarchief

Rabobank grote clubactie

donderdag 10 mei 2018

U kunt ook stemmen op de Gemeenschapsraad als u lid bent van de Rabobank. Onze opbrengst gaat naar projecten die ten goede komen aan alle inwoners van Heibloem zoals de Wensbus en de Hoeskamer

Vergadering verplaatst

zaterdag 5 mei 2018

De voor 16 mei geplande vergadering van de Gemeenschapsraad gaat wegens omstandigheden niet door. Inmiddels is een nieuwe datum geprikt voor deze bijeenkomst: dinsdag 22 mei, aanvang 20.30. Zie verder ook de agenda.

Windpark Heibloem

zaterdag 3 maart 2018

Het nieuw geplande windpark Heibloem van initiatiefnemer Zuidenwind, bestaat uit 2 windturbines met een ashoogte van ca. 129 meter en een wiek-diameter van 142 meter. Daarmee zijn deze hoger dan de eerder door Zuidenwind gebouwde windmolen De Coöperwiek, die wieken heeft van 92 m diameter op een 98 m hoge mast. Met een wiekdiameter van 142 m produceren de nieuwe molens elk dan ook ruim twee maal zoveel elektriciteit dan de al bestaande molen van Zuidenwind, naar schatting 10 miljoen kWh per jaar; genoeg voor ca. 3.000 huishoudens. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt met een speciaal computerprogramma gevisualiseerd hoe de toekomstige molens straks vanuit verschillende locaties in de omgeving te zien zullen zijn. Ook wordt uitleg gegeven over de vergunningsprocedure en alle wettelijke eisen waaraan het nieuwe windpark moet voldoen. Door een bezoek aan De Coöperwiek is tevens een molen van nabij te ervaren en een inkijk mogelijk in de techniek die daarbij komt kijken.

Omgeving deelt mee in opbrengsten: via omgevingsfonds en participaties
Zuidenwind exploiteert al succesvol de coöperatieve windturbine De Coöperwiek in Neer.
Dit is mogelijk gemaakt door de aanschaf van participaties door vele leden. Dankzij de coöperatieve wijze van werken, profiteert de directe omgeving mee. Projecten voor snel internet door de aanleg van glasvezel en “zon voor asbest”, waarbij asbestdaken zijn vervangen door zonnepanelen, zijn bekostigd uit een fonds gevuld met opbrengsten van De Coöperwiek. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de resultaten van deze projecten belicht.
Daarnaast profiteren honderden leden van Zuidenwind, door een goed rendement op hun participaties. Deze werkwijze heeft zich bewezen en werpt vruchten af. Met windpark Heibloem wil Zuidenwind dit succes herhalen. Uit de opbrengsten van de nieuw te bouwen turbines wordt een omgevingsfonds ingesteld. Hiermee kunnen projecten ten bate van de omgeving worden gerealiseerd. Welke dat zijn, wordt straks door een bestuur van dit omgevingsfonds bepaald.
Op dit moment denkt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden uit de gemeenschap in Heibloem, de Buurtcoöperatie Boerderijweg en de Dorpsraad Egchel en de gemeente mee over de verdere inrichting van dit fonds en over de samenstelling van het toekomstig bestuur. Zij zijn aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst voor het beantwoorden van vragen hierover. Eén van de te financieren projecten waarover binnen de klankbordgroep al wordt gepraat, is het energie-neutraal maken van gemeenschapshuis de Klokkestoel. Hiervoor wordt binnenkort al een energiescan uitgevoerd, om in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder is tijdens de inloopbijeenkomst informatie verkrijgbaar over de wijze waarop de nieuwe molens worden gefinancierd. Een deel hiervan wordt bekostigd via de verkoop van participaties. Iedereen kan, na lidmaatschap van Zuidenwind, via de aanschaf van deze participaties mee investeren in wind tegen een goed rendement (beter dan nu geldt voor spaargeld op de bank). En als lid kun je meebeslissen over de koers van Zuidenwind.

Inloopbijeenkomst windpark Heibloem

zaterdag 3 maart 2018

Op zondag 4 maart a.s. organiseert coöperatie Zuidenwind van 11.00 – 13.30 uur een inloopbijeenkomst met uitleg over de aanleg van windpark Heibloem. Deze bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 in Heibloem. Belangstellenden zijn van harte welkom om meer te weten te komen over dit nieuwe windpark, dat is gepland in het verlengde van windpark Neer aan de Boerderijweg in Neer/Heibloem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ergens tussen 11.00 en 13.30 uur een bezoek te brengen aan windmolen De Coöperwiek, de eerste burgerwindmolen in Limburg die in 2015 is gerealiseerd door Zuidenwind in Windpark Neer.
De molenaars van Zuidenwind leggen ter plekke uit hoe een windmolen stroom opwekt en wat daar allemaal bij komt kijken. Vanuit de Klokkestoel zal regelmatig een pendelbus rijden, maar een bezoek aan De Coöperwiek met eigen vervoer (auto of fiets), is natuurlijk ook mogelijk.

Documenten Zuidenwind op website

zondag 12 november 2017

Op de website van de Gemeenschapsraad zijn de documenten geplaatst die op de bijeenkomst met Zuidenwind zijn toegezegd. Naast verslag en presentatie betreft dat wat extra achtergrondinformatie over windenergie en Zuidenwind. 

Informatiebijeenkomst uitbreiding Windmolenpark

zondag 8 oktober 2017

De Coöperatie Zuidenwind maakt plannen om het windpark Neer uit te breiden met twee geheel coöperatieve molens. Samen met de Gemeenschapsraad Heibloem organiseren wij nu een informatiebijeenkomst om u bij te praten over onze plannen en de recente ontwikkelingen. Op 28 juni jl. deden we tijdens de vergadering van de Gemeenschapsraad Heibloem voor het eerst onze plannen uit de doeken.

 Wilt u meer weten over hoe het nu staat met onze plannen en welke rol u of de Gemeenschapsraad daarbij kan spelen?  Kom dan naar de Informatiebijeenkomst op:

 Donderdag 26 oktober a.s. van 20.30 – ca. 21.30 uur (inloop vanaf 20.15 u.) in Gemeenschapshuis De Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 6089 NG  Heibloem.

 

Ons doel is dat windenergie bijdraagt aan de verbetering van de omgeving. Daarom willen we met u niet alleen over de technische - en landschappelijke kanten van de nieuwe windturbines praten die nabij Heibloem gepland staan, maar vooral ook over mogelijke steun aan projecten vanuit de gemeenschap in Heibloem.

Voor inhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Alex Janssen, tel. 06 – 42180770 of met Albert Jansen, tel. 06-33099553 of via project@zuidenwind.org

Wensbus zoekt planners

zondag 25 juni 2017

De voorbereidingen om voor de mensen van Heibloem in de nabije toekomst een WENSBUS te laten rijden vorderen gestaag. De subsidie bij de provincie en bij de gemeente is aangevraagd. De chauffeurspool is vrijwel compleet. Naast chauffeurs zijn we ook op zoek naar vrijwilligers voor de functie coördinator/planner.

Één coördinator/planner heeft zich inmiddels aangemeld. Om de belasting voor de mensen in deze functie niet al te hoog te laten zijn is de werkgroep op zoek naar nog minstens twee vrijwilligers die de planningswerkzaamheden op zich willen nemen. De taak van de coördinator/planner bestaat o.a. uit het aannemen en coördineren van de ritten en het doorgeven van de ritten aan de chauffeurs.

Voelt u ervoor om deze werkzaamheden te gaan uitvoeren of wilt u meer informatie over deze functie neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep WENSBUS HEIBLOEM.

Wiel Caenen   e-mail:  wielcaenen@gmail.com             tel. 06-10412426 

Jan Derks      e-mail: jan.derks@kpnmail.nl                tel. 0475-495167

Lei Veugelers  e-mail: lei.veugelers@gmail.com            tel. 06-51525666  

Kamp Jeugdwerk Heibloom

woensdag 7 juni 2017

Van zaterdag 5 t/m donderdag 10 augustus gaan we op kamp. We verblijven dit jaar in het Polderhonk in Asten.

Verplaatsing vergadering Gemeenschapsraad

zaterdag 20 mei 2017

De junivergadering van de Gemeenschapsraad wordt waarschijnlijk een weekje verplaatst omdat op de geplande datum een gezamenlijk overleg van alle Dorpsraden in het Leudal is gepland. Noteer 28 juni hiervoor vast in de agenda!

Prijsverhoging Heibloemse Munt

zondag 30 april 2017

19 april heeft een overleg plaats gevonden met alle gebruikers (verenigingen) van de Heibloemse Munt. Het resultaat van dit overleg is dat de Heibloemse Munt wordt geïndexeerd en de kosten meer in overeenstemming met de huidige tijd worden gebracht. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2017 de Heibloemse Munt verhoogd wordt naar € 1.90 per munt. Daarnaast is afgesproken dat we jaarlijks zullen overleggen hoe om te gaan met de Heibloemse Munt.

Wensbus in Heibloem?

maandag 20 februari 2017

In de laatste vergadering van de gemeenschapsraad is het onderwerp “WENSBUS voor Heibloem” aan de orde gekomen. Het openbaar vervoer richting Roermond en Weert is met de komst van Arriva flink verslechterd. Ook hebben een aantal inwoners van Heibloem de wens kenbaar gemaakt om een soort van openbaar vervoer naar, bijvoorbeeld, Panningen te krijgen. In de genoemde vergadering is besloten om te onderzoeken of een WENSBUS voor Heibloem haalbaar is. Een werkgroep is, onder de paraplu van de gemeenschapsraad, inmiddels gestart met dit onderzoek. De provincie, die dergelijke projecten subsidieert, stelt als eerste voorwaarde dat er binnen Heibloem voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om straks de WENSBUS te gaan rijden. Om te zorgen voor een zo klein mogelijke belasting van de chauffeurs zullen er zo’n 15 á 20 bestuurders nodig zijn. De chauffeurs moeten, uiteraard, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor een personenwagen, zullen medisch worden gekeurd en dienen een Bewijs van Goed gedrag te overleggen. De kosten van de keuring en voor het BVG worden vanuit de subsidie betaald. Een aantal vrijwilligers heeft zich al aangemeld. Mocht u er voor voelen om ca. 1 dag per 3 weken op de WENSBUS te rijden neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep.

Dus….., dames en heren meldt u zich aan bij:

Wiel Caenen e-mail: wielcaenen@gmail.com tel. 06-10412426

Jan Derks e-mail: jan.derks@kpnmail.nl tel. 0475-495167

Lei Veugelers e-mail: lei.veugelers@gmail.com tel.06-51525666

Huisbezoeken ouderen

zondag 12 februari 2017

Tijdens de Gemeenschapsraadsvergadering van 8 februari heeft Lisa Beijers van Synthese nadere toelichting gegeven op de preventieve huisbezoeken voor ouderen. Deze bezoeken zijn erop gericht om ouderen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor de gesprekken zullen uitnodigingen worden verstuurd, maar het is ook mogelijk om zelf alvast contact op te nemen indien er vragen leven over eigen situatie, die van ouders of ouderen in de omgeving. 

De contactgegevens van Lisa Beijers zijn: via mail naar l.beijers@synthese.nl of telefonisch via 0475-786572/06-40534998.

Wat is er toch allemaal aan de hand op Stokershorst

donderdag 9 februari 2017

29 maart, aansluitend aan de jaarvergadering van de Gemeenschapsraad, zal Fien Leenders meer vertellen over alle mooie plannen die nu op de Stokershorst tot ontwikkeling komen. Na een periode van leegstand is er nu weer van alles aan het ontstaan op initiatief van een aantal bevlogen mensen. Nieuwsgierig? Op deze avond is alles uit de eerste hand te horen.

3 jaar Ons Heibloem

vrijdag 25 november 2016

De laatste bijeenkomst van de Gemeenschapsraad dit jaar staat helemaal in het teken van 3 jaar Ons Heibloem: wat hebben we allemaal gerealiseerd, wat willen we nog, wat hebben we geleerd? Ook is er nog een verrassingsonderdeel.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die graag meer willen weten over Ons Heibloem of zelf nog ideeën heeft en die graag wil delen! 14 december om 20.15 uur in de Klokkestoel.

Stem op de Hoeskamer!

vrijdag 4 november 2016

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft.

Als het gelukt is om binnen een jaar het project te realiseren, ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro. Daarnaast dingen alle projecten mee naar de titel van publiekslieveling.

 De Hoeskamer vanne Heibloom heeft met succes deelgenomen aan dit initiatief. We kunnen bovenop de subsidie van € 1.000,- nog een extra bedrag winnen,  maar daar hebben we jullie hulp voor nodig.

Van 1 november tot en met 31 december kan er gestemd worden op de projecten die deelnemen aan Kern met Pit 2016. De stemmen bepalen mede welke projecten er met de Provinciale trofee naar huis gaat op 21 januari 2017.

Hoe stem je? Het is een beetje omslachtig, maar als je eenmaal op de website bent wijst het zich vanzelf.

Ga naar de website www. kernmetpit.nl .  Klik daar op de grote gele balk Stem op je favoriete kern met pit editie 2016. Hier moet je je eerst  registreren voor je je stem kunt uitbrengen .  Je  krijgt dan  een email met een bevestiging en een link naar de deelnemende projecten.  Zoek op Hoeskamer vanne Heibloom  en breng je stem uit.       

Verslag groenvoorziening

vrijdag 4 november 2016

Het verslag van de bijeenkomst over de omvorming van het groen die 22 september door de gemeente werd gehouden is ontvangen en hier te vinden. Op- en aanmerkingen zijn tot 15 november bij de gemeente te melden. In het begeleidend schrijven geeft de gemeente aan altijd open te staan voor suggesties en ideeën. Dus mochten er nog zaken leven rondom de groenvoorziening dan is er een loket! De Gemeenschapsraad vindt het prettig om op de hoogte te worden gehouden van vragen en gedachten die met de gemeente worden gewisseld. 

.

De bibliotheek blijft ook in 2017!

vrijdag 4 november 2016

Afgelopen zomer heeft de Gemeenschapsraad na overleg met team vande Heihorst, Bibliocenter en de Heibloemse vrijwilligers die betrokken zijn bij de bibliotheek een verzoek aan de gemeente gestuurd om de bibliotheek in Heibloem in afgeslankte vorm in stand te houden. Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat er tenminste voor de schoolkinderen een goede bibliotheek op school is en om dit te kunnen doen is tenminste geld nodig om de collectie op peil te kunnen houden.

Dit verzoek is nog in behandeling bij de gemeente, maar voor CDA en D66 was dit aanleiding om bij de begrotingsbehandeling een amendement in te dienen dat dit verzoek ondersteunde. Door de wethouder is vervolgens toegezegd dat de bibliotheek in Heibloem in 2017 in elk geval kan blijven. In 2017 wordt er beleid geformuleerd ten aanzien van het bibliotheekwerk in de hele gemeente en zal ook duidelijk worden of daar een structurele voorziening in Heibloem ondersteund zal blijven worden.

Omdat de beschikking van het College nog niet is ontvangen weten we nog niet precies in welke vorm we de bibliotheek kunnen behouden in 2017.

Verbouwing Klokkestoel

vrijdag 4 november 2016

Beste gebruikers van de Klokkestoel, 

de verbouwing loopt volgens planning en naar verwachting wordt alles opgeleverd op maandag 14 november. Bedankt voor jullie medewerking en begrip tijdens de verbouwingsperiode!

Dan nog een woordje van dank aan de organisatoren van de Hobbymarkt. Deze was druk bezocht en heeft een leuke opbrengst gegenereerd, allemaal ten bate van de Klokkestoel. 

Vergaderen op de Widdonckschool

zaterdag 8 oktober 2016

De Widdonckschool wil graag meer vertellen over plannen en opzet nu de Ortolaan naar de school en terrein is verhuisd. We hebben besloten dit te combineren met onze eerstvolgende vergadering. Deze vindt dus plaats in de Widdonckschool op 19 oktober. Inloop met koffie vanaf 20.15 uur. Aanvang vergadering 20.30 uur.

De volledige agenda vindt u hier.

Verbouwing Klokkestoel

maandag 12 september 2016

Beste inwoners van de Heibloem en  gebruikers van de Klokkestoel,

 

in verband met de start van een dagvoorziening voor ouderen zal de Klokkestoel worden verbouwd.

Wanneer deze verbouwing van start gaat is nog niet bekend.

Zodra wij hier meer over weten zal er een informatie bijeenkomst plaats vinden waar u van harte welkom bent.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van gemeenschapshuis de Klokkestoel. 

Gebiedsregisseur elke 14 dagen in Heibloem

zondag 4 september 2016

De gebiedsregisseur kan een schakel tussen burger / organisaties / verenigingen en gemeente zijn maar ook de verbinder tussen diverse partijen. Als gebiedsregisseur proberen wij een goede communicatie tussen u en de gemeente te bevorderen.

Heeft u vragen, ideeën, initiatieven die u met de gemeente wilt bespreken kom dan naar het inloopspreekuur.

Op de volgende dagen tijdstippen is de gebiedsregisseur aanwezig in Gemeenschapshuis De Klokkestoel, te Heibloem.

 

Dag

Datum

Tijd

Donderdag

01-09-2016

09:00-11:00

Donderdag

15-09-2016

09:00-11:00

Donderdag

13-10-2016

09:00-11:00

Donderdag

27-10-2016

09:00-11:00

Donderdag

10-11-2016

09:00-11:00

Donderdag

24-11-2016

09:00-11:00

Donderdag

08-12-2016

09:00-11:00

Donderdag

22-12-2016

09:00-11:00

Openbare vergadering

dinsdag 5 juli 2016

De laatste openbare vergadering voor de zomervakantie staat weer in het teken van Ons Heibloem: Start de Hoeskamer in september? Hebben we nog een bibliotheek in 2017 in Heibloem? Lukt het om het dorp ook buiten Heibloem te promoten? Wat speelt er op de Widdonck? 

Allemaal vragen die langs zullen komen en waarover ontwikkelingen te melden zijn. Praat mee, denk mee en help mee om Heibloem leefbaar te houden voor iedereen!

 

Zondag 10 juli Afsluitingsactiviteit Jeugdwerk Heibloom

maandag 16 mei 2016

Voor alle jeugd van Heibloem springkussens bij de speeltuin achter de kerk. Start om 10.00 uur.

Open dag Scherm Open

maandag 16 mei 2016

Op zondag 22 mei is er van 13.00uur tot 17.00 uur een open dag van toneelgroep Het Scherm Open.

Deze zal plaatsvinden aan de Sint Isidoorstraat 15, de voormalig peuterspeelzaal naast gemeenschapshuis de Klokkestoel te Heibloem. We willen alle geïnteresseerden informeren over ons doen en laten. En, we zijn altijd op zoek naar vooral spelende nieuwe leden. Hiermee bedoelen we de lefgozers die daadwerkelijk op de planken durven te staan. We zoeken ervaren rotten die besmet zijn met het toneelvirus en mensen die wel vaker denken van "goh dat lijkt me best leuk om te proberen". We denken voor allen een passende rol binnen onze groep te hebben. En is het niet voor, dan kan het ook achter de coulissen. Want daar speelt zich ook het een en ander af.

Wat is er te zien en te beleven op onze open dag! Op deze dag kunt u kennis maken met alle aspecten van het toneel. Om even te voelen wat het is om "op de planken" te staan is er materiaal beschikbaar om u even in een ander wereldje te wanen. Tevens kunnen de foto's die tijdens de lentemarkt in Roggel gemaakt zijn opgehaald worden. Kom ons vooral even bezoeken en verras u zelf door uw eigen mogelijkheden te ontdekken. Een drankje en een hapje staan voor u klaar. Wilt u vooraf al nadere informatie, surf dan even naar www.hetschermopen.com Of facebook.com/hetschermopen. U kunt ook telefonisch contact zoeken met 0475-495437 of 06-54236150 

Afsluiting project Os Heibloem

maandag 16 mei 2016

Op vrijdag 20 mei 2016 sluiten wij het kunst en cultuurproject “Os Heibloem “ af.

De leerlingen en leerkrachten zijn  hier een 8-tal weken  volop mee bezig geweest.

Wij nodigen u  van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Meester Jan Mennen heeft samen met collega kunstenaar Ton Piepers en met alle  kinderen van de school  een kunstwerk  gemaakt dat aan de voorkant van de school tegen de muur een mooie plaats zal krijgen. Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal onthult op 20 mei om 18.15 uur dit kunstwerk. De leerkrachten en leerlingen hebben ook een mooi boekjegemaakt over Heibloem.

Een 1e exemplaar van dit boekje wordt op 20 mei aangeboden aan de gemeenschapsraad van de Heibloem. Dit om aan te tonen dat de school een centrale plaats in de gemeenschap Heibloem inneemt!

Verder kunt u op deze avond van 18.00-20.00 uur een kijkje in de school nemen waar naast de werkstukken van kinderen ook een fototentoonstelling is ingericht.

Bij mooiweer kunt u op het terras genieten van een drankje.

Werkgroepbijeenkomsten

vrijdag 11 maart 2016

De werkgroepbijeenkomsten zijn dit jaar gepland op onderstaande avonden. Telkens van 19.30 tot 22.00 uur 

 • 7 april
 • 21 april
 • 5 mei
 • 19 mei
 • 2 juni
 • 16 juni
 • 8 september
 • 22 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 17 november
 • 1 december
 • 15 december

Presentatie natuurbegraafplaats

zondag 6 maart 2016

Woensdagavond 6 april zal door het Parochiebestuur een presentatie worden verzorgd over de ideeën die binnen het bestuur leven over de omvorming van de begraafplaats tot een Natuurbegraafplaats. 

Gelukkig Nieuwjaar

vrijdag 1 januari 2016

Bestuur en kader van Jeugdwerk Heibloom wenst iedereen een gezond en gelukkig 2016!

Fazanterie

woensdag 16 december 2015

Werk verenigingen Heibloem heeft resultaat

 

Eind augustus hebben verenigingen uit Heibloem in opdracht van de stichting IKL 13.000 m² netten uit een naaldbos verwijderd. In dit naaldbos aan Caluna nabij Heibloem was vroeger een fazantenkwekerij gevestigd. Na het kappen van het naaldhout is recent een nieuw bos aangeplant. Daarmee is dit project afgerond.

 

Van fazantenkwekerij naar natuurbos

Aan Caluna, ten westen van Heibloem is gedurende tientallen jaren een fazantenkwekerij gevestigd geweest. Om de fazanten binnen te houden zijn hekwerken geplaatst en netten aangebracht. IKL heeft dit bosperceel opgeruimd en omgevormd in een inheems loofbos. Hiertoe is een flinke hoeveelheid werk verzet. Naast een aannemer heeft IKL hierbij de hulp ingeroepen van de verenigingen in Heibloem.

 

Het bosperceel dat opgeruimd is, meet 250 bij 75 meter. Een aannemer heeft een schuurtje gesloopt en een kilometer hekwerk verwijderd. Verenigingen in Heibloem hebben tegen vergoeding 13.000 m² netten verwijderd die deels in de bomen hingen en deels op de grond lagen, bedekt door een laag mos en naalden. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met de oppervlakte van twee voetbalvelden.

 

Een deel van het op te ruimen bosperceel bestaat uit loofhout, dit is gehandhaafd. Nadat in de rest van het bos alle hekwerken en netten zijn verwijderd en afgevoerd heeft een aannemer het naaldhout geveld. Vervolgens is het perceel recent herplant met inheems loofhout, zoals zomereik, zoete kers, beuk, hazelaar, vuilboom en lijsterbes. Hiermee is het project afgerond. De kosten van dit project worden gedragen door de gemeente Leudal en de provincie Limburg.

 

 

Contactpersonen:

Bèr Houben, regiomanager Noord- en Midden-Limburg, 0475-386439 / 06-50903824

Jan Leunissen, projectleider, 0475-386438 / 06-23462588

Samen voor de voedselbank

zondag 29 november 2015

Het parochiecluster van Heibloem, Neer en Roggel doet mee aan de actie van L1 Samen voor de voedselbank. Dit jaar willen we samen met de L1 de handen in elkaar slaan, om ons in te zetten voor de voedselbank. We willen zoveel mogelijk producten inzamelen. De slogan van dit jaar luidt dan ook: Wat doe jij? Wat mag u allemaal inleveren? Dit zijn langdurige houdbare producten. Een boodschappenlijst is in overleg met de zes voedselbanken in Limburg tot stand gekomen en bestaat uit de producten waaraan het grootste tekort is. Dit zijn o.a. pasta, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pak, koffie/thee, aardappelpuree in pak, houdbaar broodbeleg, bakolie/olijfolie en vruchtensap in pak. Waar en wanneer kunt u dit inleveren? Heibloem: St. Isidoruskerk, Pater van Donstraat 4 Op de woensdagen 9 en 16 december van 18.30- 19.30 uur Op de donderdagen 10 en 17 december van 18.30-19.30 uur 

Bonte Avond 2016

zondag 22 november 2015

Beste mensen,

 

Wat hebben we weer genoten van alweer de zesde editie van de Heibloemse Bonte Avond. Wie nog even terug wil blikken op deze geweldige avond kan dat doen via onderstaande fotoviewer. Hier zijn alle foto´s van de bonte Avond te vinden.

 

Groeten Stichting Heibloemse Avond

Resultaten gesprekstafels Os Dorp

woensdag 11 november 2015

Op de pagina van de Gemeenschapsraad is onder het kopje Actuele documenten het document geplaatst dat Bureau Dorpsraden naar aanleiding van de bijeenkomst Os Dorp in Heibloem heeft opgesteld. Dit is een samenvatting van hetgeen door de gesprekstafels is genoteerd. Omdat niet alle aanwezigen dit verslag toegestuurd hebben gekregen is het hier nu ook te vinden.

 

Bijeenkomst ôs dörp

zaterdag 19 september 2015

Al enkele malen hebben we op deze plaats melding gemaakt van “ôs dörp”,  de kapstok waaronder de gemeente Leudal alle dorpen bezoekt om invulling te geven aan de toekomst van het Leudal. In de uitnodiging wordt verder gemeld dat de gespreksonderwerpen met name accommodaties, subsidies, vastgoed en voorzieningen zullen zijn. Op de website van de gemeente  is het programma voor de bijeenkomst en nog wat meer achtergrondinformatie te vinden. Hier kan men zich ook aanmelden voor de bijeenkomst: www.leudal.nl/osdorp .

Deze onderwerpen raken ons allemaal en daarom verwachten we een grote opkomst waarin we in elk geval de gemeente duidelijk willen maken dat Heibloem meer is dan een paar huizen in het noorden van Leudal. Verder kan iedereen natuurlijk zijn eigen wensen en behoeften onder de aandacht brengen.

Komt daarom allen op 15 oktober om 19.00 uur naar de Klokkestoel en praat mee over de manier waarop we Heibloem ook in de toekomst leefbaar voor iedereen kunnen houden. 

Wandelroute Waterbloem

dinsdag 1 september 2015

Staatsbosbeheer zal binnenkort de rode route in de Waterbloem verwijderen. Door de komst van het knopen lopen is deze route tamelijk overbodig geworden is de gedachte en dan is het beter om de paaltjes op te ruimen. 

Presentatie Leudal Energie

dinsdag 1 september 2015

Woensdagavond 9 september zal Leudal Energie een presentatie houden tijdens de bijeenkomst van de Gemeenschapsraad. Onder het motto "Samen voor duurzame energie" wordt er naar gestreefd om zo schoon mogelijk zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Leudal van energie te voorzien. Deelnemen is eenvoudig en laagdrempelig.

Contactavonden

woensdag 19 augustus 2015

De Heemkundeverenigingen houdt dit najaar enkele contactavonden bij Route 74. Leden en niet leden zijn dan welkom met hun vragen over genealogie, oude foto's en ander archiefmateriaal. Leden van de Heemkundevereniging zijn aanwezig. Loop dus gerust eens binnen.

Dit najaar zijn de contactavonden gepland op  22 oktober (gewijzigde datum in verband met bijeenkomst Os Dorp) en 15 december, telkens vanaf 19.30 uur.

Os Dörp

zondag 7 juni 2015

De gemeente is bezig om onder de noemer "Os Dörp" een aanzienlijke bezuinigingsoperatie door te voeren. Op de pagina van de gemeenschapsraad staan onder het kopje "Actuele Documenten" 5 bestanden die hierop betrekking hebben. Dit betreft het uitvoeringsplan en 4 bijlages.

De eerstvolgende vergadering van de Gemeenschapsraad zal dit onderwerp van bespreking zijn. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen nu al aan de Gemeenschapsraad worden doorgegeven. Liefst per mail naar de secretaris.

Ondertekening overeenkomst met IKL

maandag 27 april 2015

Woensdagavond 22 april heeft Harrie Vermeulen namens de Gemeenschapsraad zijn handtekening gezet onder een overeenkomst met Ber Houben van IKL. De overeenkomst voorziet in een aantal afspraken rondom het opruimen van de voormalige fazantenkwekerij aan Caluna door Heibloemse verenigingen.

Inmiddels is een werkgroep gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden, maar er kunnen nog wel wat extra handjes bij. Doet jouw vereniging nog niet mee, maar zou je dat well willen doen, neem dan contact op met de secretaris van de Gemeenschapsraad.

Jeugdwerkkamp 2015

zaterdag 25 april 2015

De voorbereidingen voor het kamp van jeugdwerk zijn weer begonnen.

Dit jaar gaan we op kamp bij blokhut De Koeberg van Jong Nederland in Baarlo.

We gaan op kamp van zaterdag 8 augustus t/m donderdag 13 augustus. Als je vast een kijke wil nemen op de locatie  https://sites.google.com/site/jongnederlandbaarlonl/verhuur-blokhut Onder aan de pagina vind je een plattegrond van de blokhut.

 

Opruimen voormalige fazantenkwekrij

zaterdag 18 april 2015

Woensdagavond 22 april zal onze voorzitter de overeenkomst tekenen waarin wordt afgesproken dat we met de Heibloemse verenigingen de voormalige fazantenkwekerij aan Caluna gaan opruimen. De ondertekening is voorbereid door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit een aantal Heibloemse verenigingen samen met het IKL.

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat dit een mooi project wordt dat zowel voor IKL als voor de verenigingen het nodige kan opleveren. Na de ondertekening zullen de voorbereidingen van de werkzaamheden verder gaan en in augustus en september kunnen we dan echt aan de slag. Verenigingen die nog willen deelnemen of meer willen weten kunnen zich melden bij de Gemeenschapsraad.

Interessante facebookpagina's Heibloem

vrijdag 27 maart 2015

Naast deze website zijn er op dit moment ook een aantal facebookpagina's die betrekking hebben op zaken die spelen in Heibloem. Vanuit het project Ons Heibloem is een besloten pagina gemaakt waar iedereen uit Heibloem lid van kan worden.

Daarnaast heeft de kermiscommissie een pagina gemaakt op facebook. Vindt deze leuk en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom de kermis;.

Lid worden van de Heemkundevereniging Heibloem?

donderdag 19 februari 2015

Als Heemkundevereniging zijn we altijd op zoek naar (actieve) leden. In deze brief leest u meer over de activiteiten van de Heemkundevereniging en hoe u zich kunt aanmelden.

Opruimen fazantenkwekerij

woensdag 11 februari 2015

Vanuit IKL is de vraag gekomen of verenigingen in het dorp – tegen vergoeding  - bereid zouden zijn om de netten van de voormalige fazantenkwekerij aan Caluna op te ruimen. Volgens de planning van IKL zou dit in augustus/september moeten plaatsvinden.

Omdat dit misschien een aardige mogelijkheid is om de kas te spekken in tijden van bezuiniging gaven enkele mensen al aan dit interessant te vinden, maar nog wel de nodige vragen te hebben.

Daarom wordt 23 februari een informatiebijeenkomst gehouden in de Klokkestoel waar al deze vragen aan de orde kunnen komen. Graag even aanmelden voor deze bijeenkomst via gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com

Voortgang Ons Heibloem

zaterdag 17 januari 2015

Woensdagavond 28 januari zullen de werkgroepen die vanuit Ons Heibloem zijn gestart verslag doen van hun eerste gedachten rondom de thema's Dorpsmarketing, Samen zorgen en Accomodaties. Ook benieuwd naar hun ideeën of - nog beter - misschien wil je zelf wel een bijdrage leveren, kom dan ook om 20.15 uur naar de Klokkestoel. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

Behoud de bibliotheek in Leudal

zondag 2 november 2014

De bibliotheek dreigt door verregaande bezuinigingen helemaal uit Leudal te verdwijnen en daarmee ook uit Heibloem. Als u het hier niet mee eens bent kunt u dat hier laten weten.

Welkom nieuwe inwoners

zondag 2 november 2014

Vanuit de Gemeenschapsraad willen we iedereen die nieuw in Heibloem komt wonen welkom gaan heten. We willen hiervoor een welkomstpakket samen stellen met informatie over Heibloem. Alle verenigingen en ondernemers uit Heibloem worden bij deze uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren door middel van een kleine attentie, een kortingsbon of een informatiebrief.

Aanleveren kan bij de secretaris via mail gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com, telefoon 0475-495199,  of op Pater van Donstraat 15. Ook meer informatie over de plannen is hier te krijgen.

Geslaagde informatieavond

zondag 12 oktober 2014

Donderdagavond 9 oktober werd tijdens een goedbezochte informatie-avond allereerst een presentatie gehouden door dhr. Karel Haazen over de werkzaamheden in de Kleine Moost. De presentatie is hier te vinden evenals een overzichtstekening van het gebied.

Het tweede deel van de avond werd ingevuld door medewerkers van De Widdonck en Hilzijn. Allebei instellingen die - van het dorp uit gezien - aan de overkant van de provinciale weg liggen en waar we relatief weinig van weten. Lokatiemanager Wil Mertens gaf een korte historische schets met als cliffhanger de wijzigingen in de (jeugd-)zorg die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Voor De Widdonck zeer belangrijk omdat hiermee de financieringsstroom wordt verlegd naar de gemeentes, waar tot nu toe de provincie Noord-Brabant de belangrijkste financier was. De Widdonck maakt deel uit van Combinatie Jeugdzorg. Meer informatie hierover is ook te vinden op hun website.

Op het terrein van De Widdonck is de afgelopen jaren gewerkt aan reductie van het aantal bedden. De vrijkomende ruimte is door Elivagar en Hilzijn opgevuld. Wil Mertens gaf aan dat het contract met Elivagar niet verlengd zal worden en Hilzijn was zelf aanwezig om toelichting op haar activiteiten te geven. Hilzijn wordt geleid door Hilde Mesman en probeert (jong) volwassenen met specifieke hulpvragen te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk invulling geven aan hun dagelijks leven. Hilzijn heeft hiervoor een aantal huizen en biedt op De Widdonck in het oude Broedershuis ook crisisopvang. Daarnaast is het kantoor van Hilzijn op het terrein van De Widdonck gevestigd. Meer weten? Check de website of loop eens binnen.

Huisbezoeken Ons Heibloem

zondag 28 september 2014

De huisbezoeken vanuit Ons Heibloem lopen langzaam ten einde. De meeste huishoudens zijn bezocht en er zijn heel veel formulieren ingevuld met suggesties en ondersteuning. Nog tot 30 september wordt geprobeerd om de laatste huizen te bezoeken, daarna zal het nog een beperkte tijd mogelijk zijn om via deze website een formulier in te vullen.

In de loop van oktober wordt de balans opgemaakt en zullen we een begin maken met een aantal vervolgacties.

Leudal Kernen Omloop

zaterdag 13 september 2014

Zondag 21 september is weer de Leudal Kernen Omloop, doorkomst in Heibloem bij de kerk om ca 9.15 uur. Meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: info@wielerevenementenleudal.nl

Grandioze Garage Sale

zaterdag 13 september 2014

Stichting Ziteya, u weet wel, de stichting die levensomstandigheden probeert te verbeteren voor de mensen in het dorp Ziteya,  in het oosten van Zimbabwe, houdt een grandioze garage sale.

De verkoop vindt plaats op zondag 21 september tussen 10.00 en 16.00 uur op het adres van de stichting, Haffmansstraat 30 te Heibloem. Te koop worden o.a. aangeboden; (kinder)kleding, speelgoed, boeken/platen/dvd’s,  schilderijen, huishoudelijke spullen enz…. enz….

Kom zeker eens kijken of er wat van uw gading bij is en steun met uw aankoop het werk van Stichting Ziteya. De mensen in Zimbabwe danken u bij voorbaat.

Kijk ook eens op www.ziteya.nl

Hesjes verkeersregelaars

maandag 8 september 2014

Sinds enige tijd is het verplicht voor verkeersregelaars om een ander soort hesje te gebruiken. De Gemeenschapsraad heeft daarom besloten om nieuwe hesjes te kopen die aan de nieuwe eisen voldoen.

Indien verenigingen hiervan gebruik wensen te maken dan kunnen ze zich melden bij Huub Metsemakers via email huubmets@gmail.com of telefonisch via 06-22941508

Openbare vergadering

zondag 24 augustus 2014

Donderdagavond 28 augustus is de eerstvolgende openbare vergadering van de Gemeenschapsraad. In de vakantie hebben we gesproken met wethouder Vogels over het verder opknappen van ons dorp. In de vergadering zullen we uitkomsten bespreken en aantal concrete afspraken met gemeente maken.

De complete agenda is op de pagina van de Gemeenschapsraad te vinden.

Levensthema’s en rouwverwerking in ontmoetingsgroepen in Leudal

zondag 10 augustus 2014

De werkgroep Pastorale Zorg cluster Heibloem, Neer en Roggel start vanaf augustus 2014 weer met een   ontmoetings- rouwverwerkingsgroep. In deze groep ontmoeten mensen elkaar rondom  levensthema’s en/of omdat ze iets of iemand hebben verloren. De ontmoetings-rouwgroep komt minimaal 6 en maximaal 10 keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn voor alle deelnemers kosteloos en duren 2 uur, op een nog nader te bepalen locatie.

Onder rouw, verstaan we verlieservaringen in de meest brede zin van het woord. Dit kan gaan over verlies van een dierbare, maar ook verlies van gezondheid, een relatie (echtscheiding), of verlies van een baan! Levensthema’s zoals: Rouw en Levenskunst – Verlies, en dan? – Kinderen/pubers in rouw!  - Verlies van veiligheid - (v-)Echtscheiding – verlies van werk en Zin –  Rouw en zingeving – Rouw en spiritualiteit – Rouw en geweldloze communicatie – Rouw en zelfregie - Religie = her-verbinden, Rouw en eenzaamheid.

Uw persoonlijke geloofsovertuiging is niet relevant! Een ontmoetingsgroep staat open voor wat mensen bezield of bezig houdt, als levensvragen zich aandienen. Centraal staat zingeving, noem het Levenskunst. We hebben oog en oor voor iedereen die, om welke reden dan ook sociale en/of geestelijke ondersteuning nodig heeft.

De Werkgroep Pastorale Zorg streeft erna dat deze nieuwe dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. Daarom wordt er naast de ontmoetings-rouwgroepen, ook individuele rouwbegeleiding aangeboden.  Deze begeleiding is óók kosteloos, met dank aan de Diaconie van het cluster Heibloem, Neer en Roggel! Indien wenselijk kunt u ook gebruik maken van een huisbezoek. Rouwbegeleiding is immers altijd persoonlijk en maatwerk.

Kortom, heeft u behoefte aan een goed gesprek of een luisterend oor en wilt u dat er zonder oordeel naar uw verhaal wordt geluisterd, bel dan voor meer informatie naar 0654713443. U kunt zich ook opgeven via het secretariaat van de werkgroep Pastorale Zorg  parochiesecretariaat@kpnmail.nl

Uiteraard kunt u rekenen op discretie en vertrouwelijkheid. De begeleiding van een ontmoetings-rouwverwerkingsgroep en/of de persoonlijke begeleiding is in handen van een rouwdeskundige.

Met een warme groet,  Werkgroep Pastorale Zorg cluster Heibloem, Neer en Roggel

Bouwen in Heibloem?

vrijdag 30 mei 2014

De meeste Heibloemenaren zullen vast weten dat er nog een aantal bouwkavels beschikbaar zijn in Heibloem. Aan de Pater van Donstraat kunnen nog woningen worden gebouwd bij het handbalveld en ook aan de Delshorst zijn nog een aantal kavels beschikbaar.

Aan de Delshorst kunnen ook zogenaamde starterswoningen worden gebouwd. Mogelijk heel interessant nu de grondprijzen zijn verlaagd en ook de ergste crisis voorbij is. Belangstelling? Meld je dan even bij de Gemeenschapsraad.

Programma Dorpsfeest 2014

vrijdag 16 mei 2014

Bij deze maken wij het programma van het Dorpsfeest bekend.

Dit jaar hebben we weer een volgepland weekend met op zaterdag 31 mei:

15.00 kindermiddag
16.00 Rinaldo's jeugdshow
15.00-19.00 krat stapelen voor de jeugd!!
20.00 begin avond met de WK wedstrijd Nederland-Ghana
22.30 Fever of Life
02.00 einde avond

En op zondag 1 juni: 
 
15.00 begin van de middag
15.00-20.00 krat stapelen voor volwassenen
15.30 zeepkisten race!! 
23.00 einde avond
 
Allemaal tot dan.

Datum KVW

vrijdag 9 mei 2014

KVW is dit jaar van maandag 11 t/m vrijdag 15 augustus. 

Aanmelden voor KVW 2014

vrijdag 9 mei 2014

Via het menu "aanmelden KVW week" kun je je aanmelden voor KVW 2014.

Dit jaar bestaan we 50 jaar, reden voor een feestelijk week! Heb je zin om mee toe doen? Meld je dan snel aan! 

KVW 2014

vrijdag 18 april 2014

We bestaan dit jaar 50 jaar!! Een hele mijlpaal, die we niet zomaar voorbij laten gaan. De afgelopen maanden hebben we al diverse acties gehad om geld in te zamelen. Dit gebruiken we in de KVW week om diverse leuke activiteiten te gaan doen met de kinderen.

Op vrijdag 15 augustus vieren we ons jubileumfeest. Heb je in het verleden ooit meegedaan als leiding? Of misschien wel in het bestuur van KVW gezeten? Stuur dan een mail naar kvwheibloem@gmail.com en dan houden we je op de hoogte!

Stem op SVVH Handbal tijdens de Rabobank ClubKas Campagne

zaterdag 15 maart 2014

Beste inwoners van Heibloem,

Om onze verenigingskas te spekken doen wij ook dit jaar weer mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank. Iedereen die op 1 januari 2014 lid is van de Rabobank heeft een persoonlijke code ontvangen om 5 stemmen uit te brengen op vereniginen (maximaal 2 op dezelfde verenigin) die zij 'n warm hart toedragen. U kunt Uw stem uitbrengen van 10 t/m 31 maart 2014.

Alvast bedankt namens bestuur SVVH 

 

 

Inspirerende bijeenkomst zelfsturing

vrijdag 31 januari 2014

Donderdagavond 30 januari waren bijna 30 mensen in de Klokkestoel bijeen om een start te maken met het vormgeven van de toekomst van Heibloem. Alle aanwezigen zijn van plan zich op de een of andere manier te gaan inzetten hiervoor, waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn:

 

 • Iedereen doet mee. 
 • We doen het samen
 • Niets is onmogelijk, ga uit van de eigen kracht die in het dorp aanwezig is


Een aantal werkgroepen gaan nu aan de slag met verder invulling geven aan de inventarisatie en we gaan iedereen in dorp en buitengebied bevragen op wat de wensen en de talenten zijn. 

We gaan het zelf doen - vervolg

zondag 26 januari 2014

Donderdagavond 30 januari om 20.30 uur in de Klokkestoel gaan we verder met het zelf richting geven aan de toekomst van ons dorp. Wat moeten we doen en wie gaan hierbij helpen. Kom allemaal meedenken en meesturen.

Gelukkig en voorspoedig 2014!

dinsdag 31 december 2013

De leden van de Gemeenschapsraad wenst Heibloem en zijn inwoners een gezond en gelukkig 2014.

Statiegeldactie

vrijdag 27 december 2013

Op zaterdag 4 januari 2014 organiseren wij een statiegeldactie. We komen dan huis-aan-huis bij u lege statiegeldflessen ophalen. In de KVW week hebben we deze actie ook al eens georganiseerd. Toen kon iedereen de statiegeldflessen inleveren bij het KVW terrein. 

 

In 2014 bestaat KVW Heibloem 50 jaar. Voor en in de KVW week organiseren we allerlei festiviteiten. De opbrengst van deze statiegeldactie wordt besteed in ons jubileumjaar. 

 

Hou deze site, de Erica en het LeudalNieuws in de gaten voor meer informatie over onze jubileumfestiviteiten. 

Voorverkoop bonte Avond 2014

vrijdag 27 december 2013
Beste mensen,
 
Zoals jullie al weten is de voorverkoop van de bonte avond 4 januari bij Route 74.
De deur van de zaal gaat open om 19.30. Dan beginnen we met de uitgiften van de loten. Met elk lot kun je max. 4 kaartjes kopen voor de bonte avond. De verkoop van de kaarten begint om 20.30. De afgelopen 3 jaar was de bonte avond volledig uitverkocht, dus verzeker jezelf van een kaartje en kom 4 januari om 19.30 naar Route 74.
 
De datum van de bonte avond is 25 januari.
 
Het programma van de bonte avond begint al aardig vorm te krijgen. We hebben een aantal nieuwe groepen die dit jaar voor de eerste keer acte de présence gaan geven. Er zijn echter nog een paar vrije plekjes. Dus hebben jullie leuke ideeën, een grappige goochelshow of een ander geweldig stuk, geef je dan nu op door een mailtje te sturen naar:  heibloemsebonteavond@live.nl 
 
Dan zorgen wij er samen voor dat de bonte avond net zo geweldig word als de afgelopen jaren.
 
Prettige feestdagen en een heel gezellig en gelukkig 2014. En tot 4 en 25 januari.
 
Organisatie bonte avond Heibloem
 
 

Presentatie zelfsturing

zondag 15 december 2013

Op de pagina van de Gemeenschapsraad is de presentatie te vinden die Piet Geurts donderdag 12 december in de Klokkestoel heeft gehouden. De bijeenkomst werd door de aanwezigen als heel inspirerend ervaren en zal ook zeker worden vervolgd. Houd de Erica en deze website in de gaten voor nieuws hierover. Als er nu al ideeën zijn of mensen die aan de slag willen met initiatieven, meldt dit dan bij één van de leden van de Gemeenschapraad of stuur een bericht naar de secretaris.

Kampweek Jeugwerk Heibloom

zaterdag 7 december 2013

De kampweek van Jeugdwerk Heibloom is van zaterdag 2 augustus tot en met donderdag 7 augustus. We verblijven deze week in blokhut Polderhonk in Asten.

We gaan het zelf doen !?

zondag 24 november 2013

Donderdagavond 12 december om 20.30 in de Klokkestoel zal Piet Geurts een inspirerend verhaal vertellen over Koningslust, een dorp dat met succes zelf vorm geeft aan zijn toekomst.  

Iedereen is welkom om hiernaar te komen luisteren. We hopen dat we dit vervolgens samen kunnen vertalen naar een toekomstverhaal voor Heibloem.

Deelname Bonte Avond 2014

vrijdag 27 september 2013
 
 
 
Beste Inwoners van Heibloem,
 
We zijn al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen van de bonte avond 2014.
 
Wij hebben hier en daar al de nodige enthousiaste geluiden gehoord betreft ideeën voor nieuwe act's.Dit jaar willen we de opgave's voor de bonte avond act's laten starten vanaf 10 oktober met geen uiteindelijke eind datum maar meer het motto vol = vol. Dus ben er op tijd bij op 10 oktober.
 
Laten we er weer een fantastische avond van maken, en dat kan natuurlijk alleen maar met enthousiaste deelnemers!
 
Opgave mogelijk middels mail vanaf 10 oktober 2013.
heibloemsebonteavond@live.nl 

Zwerfkatten

zaterdag 7 september 2013

Tijdens de laatste gemeenschapsraadsvergadering is gesproken over het grote aantal zwerfkatten dat in Heibloem leeft. Bij de gemeente zijn hierover verschillende klachten gemeld, maar deze had niet echt een oplossing voor dit probleem. In ons overleg met de gemeente van 5 september is gemeld dat klachten bij de Stichting Katimo kunnen worden gemeld.

Voortbestaan Klokkestoel

zaterdag 7 september 2013

De gemeente heeft besloten stevig te bezuinigen op de gemeenschapshuizen. Het voortbestaan van de Klokkestoel staat door deze bezuiniging op het spel. Verenigingen hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen en zijn vaak ook gekort op hun subsidie. We staan kortom voor een stevige uitdaging: hoe houden we gebruik van de Klokkestoel betaalbaar en zorgen we toch voor een sluitende exploitatie.

10 oktober wil het bestuur van de Klokkestoel graag met het dorp in gesprek. Iedereen die gebruik maakt of wil maken (dat is dus bijna het hele dorp!) is van harte welkom om mee te denken over oplossingen.

Onthulling naam brug

zaterdag 7 september 2013

Zondagochtend 6 oktober  zal de naam van de nieuwe brug achter het voetbalveld worden onthuld. Uit de suggesties die zijn binnengekomen heeft de deskundige jury, bestaande uit Harry Vermeulen en Piet Zegers de beste gekozen. 

Meer informatie in de agenda!

Dorpsschouw glasvezelschade

zaterdag 24 augustus 2013

Afgelopen jaar heeft Reggifiber in onze kern glasvezel aangelegd. Dit heeft her en der nog wat sporen achtergelaten zoals verzakte of beschadigde bestrating. Als deze schade tijdig wordt gemeld bij gemeente en Reggifiber heeft deze de verplichting dit te herstellen.

Daarom willen wij (Gemeenschapsraad Heibloem) samen met enkele vrijwilligers uit elke buurt een gezamenlijke dorpsschouw organiseren en dit in een pakket aanbieden bij Reggifiber zodat ze dan alles in een keer kunnen herstellen. Heeft u glasvezelschade op uw terrein of straat en zou dit hersteld willen hebben meldt dit dan bij uw buurt bestuur.

Ook zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die een middag of avond willen helpen dit in kaart te brengen zodat we als beloning een mooie en strakke bestrating terug krijgen. Meer informatie: Huub Metsemakers, huubmets@gmail.com

Statiegeldactie KVW

zondag 28 juli 2013

Statiegeld actie i.v.m. 50 jarig jubileum KVW Heibloem in 2014

Om er in 2014 een knalfeest van te maken voor de kinderen, willen we nu alvast extra geld inzamelen hiervoor.

Daarom kunnen jullie in de KVW week alle lege flessen en/of kratten inleveren in de daarvoor bestemde karren op het KVW terrein

Wij leveren deze dan in de diverse winkels en sparen dit geld voor volgend jaar.

De KVW week is van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus.

Dus help ons en de kinderen hiermee en lever het in. Mocht U de lege flessen niet zelf kunnen brengen, laat dit dan even weten via kvwheibloem@gmail.com, dan halen wij het bij U op.

Alvast bedankt namens bestuur, leiding en vooral alle kinderen van KVW Heibloem 

Evaluatie kermis

zaterdag 29 juni 2013

De reactie op de poll met betrekking tot de kermis dit jaar waren niet zodanig dat de Gemeenschapsraad daar conclusies uit heeft weten te trekken. Er zijn nog wel een aantal zaken waarover we met de portefeuillehouder in gesprek willen.

Een aantal mensen heeft aangegeven over de kermis nog een reactie richting Gemeenschapsraad te zullen sturen. Als we die vóór 29 augustus ontvangen kan dit nog in het gesprek worden meegenomen.

Hoe gaat onze nieuwe brug heten?

zaterdag 29 juni 2013

Sinds kort ligt er achter de voetbalvelden een brug waarmee de beek kan worden overgestoken naar de Hoorspeel. De brug is in samenwerking tussen gemeente, Staatsbosbeheer, Waterschap en Gemeenschapsraad gerealiseerd en verdient een naam en een opening. In het najaar willen we de brug “officieel” openen door hem (of haar?) een naam te geven. Alle inwoners van Heibloem worden daarom opgeroepen om namen te verzinnen en in te sturen naar harrievermeulen@hotmail.com

Een jury bestaande uit Harrie Vermeulen en Piet Zegers zal de namen beoordelen en de beste uitkiezen. Voor de winnaar zal een gepaste prijs worden verzonnen. Inzending staat open voor alle inwoners van Heibloem en omgeving (we houden de grenzen van het rectoraat aan). Over alle andere eventueel optredende kwesties zal de jury beslissen.

Inzendingen dienen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn op het bovenvermelde e-mail-adres. 

Agenda vergadering 27 juni

donderdag 13 juni 2013

De agenda voor de eerstvolgende openbare vergadering van de Gemeenschapsraad staat weer op de website. Iedereen die wil meepraten is welkom op 27 juni in de Klokkestoel. De vergadering begint om 20.30 uur.

Kermis 2013

donderdag 23 mei 2013

De laatste jaren heeft een groep vrijwilligers geprobeerd om de kermis aantrekkelijker te maken voor bezoekers en exploitanten. Omdat dit, om een groot aantal redenen, niet echt succesvol wilde worden heeft de werkgroep zichzelf opgeheven en is dit jaar de kermis zonder actieve ondersteuning vanuit het dorp georganiseerd.

De gemeenschapsraad is benieuwd hoe de kermis dit jaar is bevallen. Op de voorpagina staat een poll, maar we zijn vooral benieuwd in ervaringen, suggesties en opmerkingen. Deze kunnen worden gestuurd naar de secretaris van de gemeenschapsraad (secretaris.gemeenschapsraad@gmail.com). Wij bundelen de reacties en zullen dit met de gemeente bespreken.

Inschrijven Volleybal Toernooi

donderdag 2 mei 2013

Wij, handbalvereniging S.V.V.H. organiseren voor het 34e op een volgende jaar een recreatief volleybaltoernooi. Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 23 juni 2012


Wellicht een leuk idee om met u personeelsvereniging, buurtvereniging, vriendenclub etc. hieraan deel te nemen en een gezellige zondag te beleven.

 

Het toernooi wordt gehouden op sportpark “de Beekkant” te Heibloem.

 

Bij eventuele jeugdteams mag er geen speler 18 jaar of ouder zijn. Bij mixed-teams dienen tenminste 2 vrouwen in het veld te staan en per team mogen er niet meer dan 2 spelers ingezet worden die in 01/02/13 aan de NeVoBo-competitie hebben deelgenomen. Het is een must dat alle teams zorg dragen voor een scheidsrechter.

 

Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team.

 

Inschrijven is mogelijk door het inschrijfformulier tesamen met het verschuldigde inschrijfgeld voor uiterlijk zaterdag 1 juni 2012 in te leveren bij Nancy Schroën Haffmansstraat 18, 6089 NJ Heibloem. Telefoonnummer 0475-495501 of via email nschroen@hotmail.nl (Het verschuldigde inschrijfgeld overmaken op het banknummer 14.42.14.377 t.n.v SVVH Handbal of contant tesamen met het inschrijfformulier)

Zomerkamp 2013

woensdag 10 april 2013

De voorbereidingen van de werkgroepen zijn al volop bezig: thema, themadag, spellen enz.

Dit jaar gaan we op kamp van

zaterdag 20 juli t/m donderdag 25 juli 2013.

Het zomerkamp zal op een nieuwe locatie plaatsvinden in de Blokhut van Jong Nederland Venray.

Als je alvast een kijkje wil nemen kijk dan hier en kijk bij Blokhut.

 


Zondagprogramma Dorpsfeest 2013

vrijdag 5 april 2013

Beste mensen,

 

Dit jaar hebben wij iets nieuws toegevoegd aan ons zondagprogramma!
De mannen van WKH hebben het idee gehad om hun geweldige zeepkisten race te verplaatsen. De zeepkistenrace zal plaatsvinden op zondagmiddag 2 juni tijdens de dorpsfeesten. Dit is natuurlijk SUPER nieuws!!! De races beginnen om 15.00uur.


Verdere informatie ontvangen jullie allemaal een week voor de kermis in jullie brievenbus. Na de prijsuitreiking hebben we net als vorig jaar de gezellige Heibloems request. Waar "alles" wat aangevraagd word, gedraaid word!!! Deze avond duurt tot 23.00...


Groetjes,

Stichting Heibloemse Avond

Christine de echte bakker is 25 jaar

vrijdag 5 april 2013

Beste mensen,

 

Tijdens het dorpsfeest hebben wij voor de kids een extraatje. Op zaterdagmiddag zal  Christine De Echte Bakker ter ere van haar 25 jarig jubileum wafels bakken tijdens de kindermiddag. Alle kids (groot en klein) kunnen dan genieten van gratis wafels. Dus kom 's middags allemaal genieten van een lekkere wafel.

 

Tot dan.

Foto-expositie

woensdag 3 april 2013

Zondag 7 april wordt in de Klokkestoel een foto-expositie gehouden. Er worden foto's getoond van de communiefeesten van 1948 tot 1990. 

Ook worden op verzoek de foto's getoond van de LTS voor externen die in de jaren 1945-1960 in het klooster in Heibloem was gevestigd.

Verder nog een heleboel ander foto's die alleszins de moeite waard zijn om te komen bekijken. De entree is gratis.

Network live on stage tijdens Dorpsfeesten 2013

woensdag 3 april 2013

 

 

 

Beste mensen,

 

Op 1 juni 2013 zal de band Network zorgen voor een avondvullend programma in de tent. Het brede repertoire van de band loopt uit van Rowwen Hèze tot Robbie Williams en van U2 tot Metallica. Dus kom op zaterdagavond 1 juni allemaal gezellig naar de tent.


Groeten,


Stichting Heibloemse Avond

twitterlogo

Twitterworkshop

zaterdag 9 maart 2013

Aansluitend aan de jaarvergadering zal Johan Hoenink uitleg geven over twitter. Werking, mogelijkheden, gevaren en alles wat de aanwezigen nog meer willen weten komt aan de orde. Ook is het mogelijk om interactief aan de slag te gaan als je al een twitteraccount hebt. Neem dan je smartphone of tablet mee naar de bijeenkomst.

Clubkascampagne KVW

woensdag 9 januari 2013

Bent u lid van de Rabobank Maas en Leudal en gaat u ook vijf stemmen uitbrengen op verenigingen uit u buurt? Dan willen wij u vragen om ook een stem uit te brengen op KVW Heibloem.

Deze stemmen zijn namelijk geld waard, en hoe meer stemmen we van jullie krijgen, des te meer geld ontvangen wij. Dit geld kunnen wij in deze tijd goed besteden voor leuke activiteiten en aanschaf van (spel)materialen voor de KVW week.

Dus breng u stem uit in de periode van donderdag 14 maart 2013 t/m maandag 25 maart 2013.

Laatste kaarten bonte avond

dinsdag 8 januari 2013
Belangrijk NIEUWS.........
 
Afgelopen zaterdag was de voorverkoop van de bonte avond. 
Het was een super gezellige maar vooral super geslaagde avond. Zo geslaagd dat er nog maar enkele kaarten over zijn!!!!
 
 
Deze kaarten liggen vanaf nu bij de bakker in Heibloem.
Dus wil je deze avond niet missen? Schiet dan op!!! 
Want voor je het weet, is dit jaar de bonte avond weer volledig uitverkocht!!
 
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Heibloemse Avond

Nieuwjaarswens KVW

woensdag 2 januari 2013

Wij wensen iedereen een spetterend en super 2013!!! 

Leiding en bestuur KVW Heibloem

Datum KVW 2013

woensdag 2 januari 2013

De KVW week in 2013 is in week 31, van maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus. Hou de site in de gaten voor meer informatie. 

Fijne feestdagen

zaterdag 22 december 2012

Bestuur en kader van het Jeugdwerk Heibloom wenst iedereen

fijne kerstdagen en een spetterend 2013!!!

Voorverkoop Bonte Avond 2013

donderdag 20 december 2012

He mensen,

Even belangrijk voor iedereen die weer een gezellige avond wil hebben op de Bonte Avond.

De voorverkoop is 5 januari bij Route 74 in de zaal. De deuren gaan open om 19.30. Dan krijg je bij binnenkomst een lot. Met dit lot kunt u maximaal 4 kaarten kopen. Kaarten kosten net zoals vorig jaar 11 euro per stuk.

Wilt u gegarandeerd kaarten?? Dan kom op tijd!!! Want vorig jaar was deze geweldige avond volledig uitverkocht!!!


Route 74 is de hele avond geopend, zodat we onder, en na de voorverkoop een gezellig een biertje kunnen drinken.

Prettige feestdagen en tot 5 januari.

Met vriendelijke groet,
Stichting Heibloemse Avond

Onderhoud Speeltuin

vrijdag 7 december 2012

Wegens de sneeuwval gaat het geplande onderhoud in en om de speeltuin op 8 december niet door. Naar het zich laat aanzien wordt dit nu ergens begin 2013. Zodra hierover meer bekend is zal dit hier bekend worden gemaakt.

Starterwoningen in 2013?

zaterdag 1 december 2012

27 november heeft wethouder Minses tijdens een informatiebijeenkomst in Heibloem toegezegd zich hard te gaan maken voor de realisatie van een aantal starterwoningen aan de Delshorst. Er zijn een aantal belangstellenden, er is grond beschikbaar, dus een aantal randvoorwaarden zijn aanwezig. De volgende stappen die door de gemeente worden gezet zijn:

 • zorgen dat de juiste bestemming op de grond zit;
 • zoeken naar een geschikte partner/aannemer om mee aan de slag te gaan.
Er is verder toegezegd geen partners definitief te selecteren dan nadat hier overleg met de belangstellenden is geweest.
Marcel Zelen heeft al een aantal schetsen gemaakt waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk woonruimte binnen de kaders voor starters wordt gerealiseerd. Grootste probleem hierbij is dat de omvang van de kavels de woonruimte beperkt. De gemeente  zal ook kijken in hoeverre aan de kavelgrootte iets is te doen.
 
Mochten er nog meer mensen belangstelling hebben voor nieuwbouw in Heibloem: zij kunnen zich melden bij de secretaris van de Gemeenschapsraad.

Erica stopt eind dit jaar?

zondag 11 november 2012

Door de redactie van de Erica is een peiling onder de abonnees gehouden waarin is gevraagd naar de wensen rondom bezorging, verschijningsvorm en prijs. Kortweg komt het erop neer dat door oplopende bezorg- en productiekosten de abonnementsprijs fors zal stijgen en volgens de redactie is voortzetting dan niet haalbaar. 

De Gemeenschapsraad hoopt dat er creatievelingen in het dorp zijn die de redactie willen helpen te voorkomen dat eind dit jaar de Erica stopt te verschijnen. Iedereen die hierin een bijdrage wil leveren kan zich melden bij de redactie of het secretariaat van de Gemeenschapsraad.

Woningbouw

vrijdag 9 november 2012

Begin dit jaar hebben we onderzocht of er behoefte was om starterswoningen te realiseren in Heibloem. 2 stellen gaven aan graag in Heibloem te willen bouwen en dat was voor ons voldoende om aan de slag te gaan met het verkennen van de mogelijkheden. Na een aantal overleggen met de gemeente zijn we nu zover dat we echt aan de slag willen met het realiseren van een aantal starterswoningen aan de Delshorst.

Belangstelling? Dinsdagavond 27 november om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in de Klokkestoel waar door de gemeente nadere toelichting zal worden gegeven op de plannen en mogelijkheden zoals die er nu liggen. Ook als je nu nog niet direct aan de slag wil met nieuwbouw is deze bijeenkomst interessant: er zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden om de komende jaren te bouwen.

Onderhoud speeltuin

vrijdag 9 november 2012

8 december willen we de speeltuin "winterklaar" maken. Hierbij geldt het adagium hoe meer zielen hoe meer vreugd, oftewel veel handen maken licht werk. Iedereen die zin en tijd heeft kan zich om 10.00 uur 's morgens bij de Klokkestoel melden.

In elk geval moeten er snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook willen we het terrein verder schoonmaken en bijhouden. Voor koffie en gereedschap wordt gezorgd. Om een beetje zicht te hebben op wie meehelpt graag even een berichtje naar het secretariaat

Onderhoud speeltuin

dinsdag 16 oktober 2012

Nog altijd zijn we trots op de prachtige speeltuin die sinds deze zomer naast de skatebaan is aangelegd. Om ervoor te zorgen dat we zo lang mogelijk kunnen genieten van deze voorziening willen we graag enkele malen per jaar wat onderhoud plegen (snoeien, schoonmaken e.d.). Om te voorkomen dat deze werkzaamheden altijd door dezelfde paar mensen moeten worden verricht roepen we vrijwilligers op om zich even te melden. 

Ook zouden de buurtverenigingen het op zich kunnen nemen om 1x per jaar het onderhoud te verzorgen (we hebben 3 buurten in het dorp, dus daarmee zouden we elke 4 maanden wat kunnen doen). Liefhebbers kunnen zich melden bij de Gemeenschapsraad.

Bezorging Streekbode

dinsdag 16 oktober 2012

De laatste tijd wordt er in het dorp geklaagd over de bezorging van de Streekbode. Verzoek is om deze klachten door te geven aan de bezorgklachtlijn van Gilsing. Het nummer hiervan is: 0475-322824. Mocht het probleem aanhouden dan graag even doorgeven aan de Gemeenschapsraad.


Start werkzaamheden Hoorspeel

zondag 7 oktober 2012

De Dienst Landelijk Gebied is, in samenspraak met Staatsbosbeheer, begonnen met inrichtingswerkzaamheden in de Hoorspeel. Het betreft het perceel tussen de Egidiuslaan en de Roggelse beek dat al een aantal jaren in beheer is bij Staatsbosbeheer. Het gebied is ruim11 hectaregroot. Over deze werkzaamheden is in mei jongstleden op een vergadering  van de Gemeenschapsraad voorlichting gegeven.      

 

Door de hoge grondwaterstanden in de winter, waarbij ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt, heeft het gebied de kwaliteit zich te kunnen ontwikkelen tot een gebied met bijzondere grasland- en heidevegetaties. Om dit te bereiken wordt het voor deze ontwikkeling meest kansrijke deel van de Hoorspeel afgegraven: de voedselrijke bovenlaag van drie hectare wordt tot een diepte van50 centimeterverwijderd. Er ontstaat daardoor een laagte, een ven, die ’s winters onder water staat, maar de meeste zomers, door de ontwaterende kracht van de Roggelse beek, droogvalt. Greppels in het gebied, die bijdragen aan de afwatering naar de Roggelse beek, worden gedempt. In de Doorbrandlossing zal een stuw geplaatst worden zodat deze het grondwater niet meer wegtrekt.

 

Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit met bos, wordt het na de inrichting in het zomerhalf met koeien begraasd. Deze koeien worden betrokken van een veehouder in de omgeving. Wellicht is het noodzakelijk om in de loop der jaren plaatselijk te maaien, als de koeien de bosgroei niet voldoende binnen de perken weten te houden.

 

Om de koeien in het gebied te houden wordt er een afrastering omheen geplaatst. Aan de buitenzijde van de afrastering komt een wandelpad waardoor er rond het perceel gewandeld kan worden. Aan de zijde van de Roggelse beek wordt een verhoging gemaakt met een bank, zodat over het gebied  uitgekeken kan worden.  Met de aanliggende eigenaar is overeenstemming bereikt over de mogelijkheid om vanaf de brug in de Pater van Donstraat langs de Roggelsche beek te wandelen. Met de gemeente zal nog contact op worden genomen om dit in de “knopenlopen-route” aan te passen.

Bij vorst is de plas een geschikte plek om de gladde ijzers onder te binden.

 

Op de voorlichtingsavond kwam de wens naar voren om een brug over de beek te realiseren ter hoogte van het sportveld om zo een verbinding te hebben naar het nieuw in te richten stuk. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd deze brug te willen financieren. Gemeenschapraad en gemeente werken dit plan verder uit. Het staat los van de inrichting van de Hoorspeel.

 

Indien u nog interesse heeft in de vrijkomende grond kunt u contact opnemen metKarel HaazenvanDienst Landelijk Gebied.

 

Nadere informatie:

Karel Haazen, tel. 06-52401352

Informatieavond stoptrein Leudal

woensdag 3 oktober 2012

Op woensdag 3 oktober a.s. organiseert de dorpsraad Baexem een infoavond over de mogelijkheden van treinstation(s) in de gemeente Leudal en over de woningbouw in Baexem.

Deze infoavond voor de inwoners van Baexem is ook toegankelijk voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden.

In het eerste gedeelte zal wethouder Vogels de aanwezigen informeren over de kansen op een treinstation in Baexem en wethouder Minses informeert in het tweede gedeelte over de kansen op nieuwbouw in Baexem.

Tijdens beide onderdelen op deze thema avond is er voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De avond vindt plaats in Baexheimerhof en begint om 20 uur.

Opknappen poelen Waterbloem

vrijdag 7 september 2012

Staatsbosbeheer is in de Waterbloem recent begonnen met een opknapbeurt van de poel gelegen tussen de rode wandelroute en de Roggelse Beek. Deze poel ligt verstopt in het bos en is bovendien in de loop der jaren flink dichtgegroeid, er is nauwelijks meer sprake van een poel.

 Lag verstopt in het bos moet eigenlijk al gezegd worden. Aan de voorzijde van de poel zijn de bomen recent weggehaald. In september worden daar ook de wilgenstruwelen verwijderd en wordt de poel naar de voorkant toe uitgebreid. Het bestaande gedeelte wordt uitgediept. De begroeiing aan de achterzijde blijft ongemoeid.

 Door deze maatregelen krijgt de zon ‘toegang’ tot de poel en vooral in het vroege voorjaar is dit van belang. Op de ondiepere plekken kan het water in het voorjaar daardoor snel opwarmen. Deze plekken zijn daardoor uitermate geschikt als voortplantingsplaats voor kikkers, padden en salamanders. De diepere delen zijn in droge tijden van belang als vluchtplaats voor allerlei waterdieren. De ondiepe delen vallen dan droog.

 

In 2011 werden op gelijke wijze twee poelen opgeknapt aan de noordzijde van de Waterbloem.

 Nadere informatie Staatsbosbeheer 0495-641417

 

 

Openbare vergadering

vrijdag 7 september 2012

Donderdag 20 september houdt de Gemeenschapsraas haar eerste openbare vergadering na de vakantie. Naast een aantal lopende zaken zoals Woningbouw, toekomst  van de maatschappelijke voorzieningen zal gesproken worden over de toekomst van de Erica. Vind hier de volledige agenda.

Filmpjes nu ook op KVW-pagina

dinsdag 21 augustus 2012

De filmpjes van de afsluitende feestavond van de KVW-week stonden al een tijdje op Youtube, maar nu zijn ze ook via onze website handig te bekijken. Op deze pagina staat alles van de hele week nog eens handig bij elkaar. Wil je nog iets kwijt over de week of heb je nog suggesties voor het bestuur laat dat dan achter in ons gastenboek.

KVW 2012

zaterdag 28 juli 2012

Nog maar 2 nachtjes slapen en dan is het zover; KVW 2012!! Maandag 30 juli beginnen we om 9.00 uur met de opening van deze spetterende KVW week op het KVW terrein. 
Wat we allemaal gaan doen kun je vanaf zondag op deze site lezen ... iedere avond even kijken dus als je graag al wil weten wat we de dag erna gaan doen.

Tot ziens bij KVW Heibloem 

Starterwoningen in Heibloem?

dinsdag 3 juli 2012

Begin dit jaar heeft de Gemeenschapsraad de oproep gedaan om belangstelling voor woonruimte in Heibloem te melden. 2 stellen hebben zich gemeld en Marcel Zelen is in overleg getreden met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn om in Heibloem nieuwbouw te realiseren.

De eerste reacties zijn positief: aan de Delshorst heeft de gemeente nog bouwgrond beschikbaar en hier zouden mogelijk enkele starterswoningen kunnen worden gebouwd. Mochten er nog mensen zijn die ook zouden willen bouwen, dan is het verstandig om dat zo snel mogelijk door te geven aan de Gemeenschapsraad of aan Marcel Zelen. Geef dit aub ook door aan iedereen die de Erica niet leest en waarvan u denkt dat deze belangstelling heeft/hebben om in Heibloem te bouwen – het is niet onwaarschijnlijk dat het weer jaren gaat duren voor zich nieuwe mogelijkheden gaan voordoen.

Erica in zomervakantie

maandag 25 juni 2012

In de zomermaanden verschijnt de Erica om de 2 weken. Houd hier rekening mee met de aanlevering van de kopy. De Erica verschijnt niet op 4 juli, 18 juli en 2 augustus.

Speeltuin

maandag 25 juni 2012

De Gemeenschapsraad is trots op de nieuwe speelgelegenheid die naast de skatebaan is gerealiseerd. Al voor de opening (en voordat de speeltuin helemaal af is) wordt er goed gebruik van gemaakt en zowel de plaats, als de geplaatste toestellen lijken in de smaak te vallen. Dank aan zowel de gemeente voor het beschikbaar stellen van het budget als aan de werkgroep die dit in goed overleg met de kinderen het hele dorp heeft gerealiseerd.

Vergadering 21 juni

dinsdag 12 juni 2012

Op de pagina van de gemeenschapsraad staat de agenda voor de openbare vergadering van 21 juni. Naast het vervolg op de discussie over de woningbehoefte zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest willen we nadenken over de manier waarop we de (maatschappelijke) voorzieningen, zoals de school en de Klokkestoel, kunnen veiligstellen. We starten om 20.30 uur in de Klokkestoel.

Woningbehoefte

zondag 22 april 2012

In februari hebben we op deze website en via de Erica geïnventariseerd of er behoefte was aan (betaalbare) woningen in Heibloem. Een aantal mensen heeft gereageerd en een heel beperkt aantal heeft aangegeven serieus belangstelling te hebben en hierover met de Gemeenschapsraad in gesprek te willen.

Tijdens de openbare vergadering op 10 mei gaan we met elkaar bespreken wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn.

Herinrichting Hoorspeel

maandag 16 april 2012

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is volop bezig met de voorbereiding van het project “Hoorspeel”.


Dit is het open gebied aan de oostzijde van de Roggelsebeek, en grotendeels ten noorden van de Doorbrandlossing. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt dit jaar ingericht ten behoeve van de natuur. Op verzoek van de gemeente Leudal en de Gemeenschapsraad Heibloem wordt ook aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor recreatief medegebruik.
DLG en Staatsbosbeheer  zullen de plannen toe lichten op de Gemeenschapsraadsvergadering van 10 mei (zie ook de agenda) en houden een inloopmiddag op 15 mei tussen 16.00 uur en 19.00 uur in de Klokkenstoel, waar u de plannen kunt inzien. DLG en Staatsbosbeheer zijn dan aanwezig om het plan toe te lichten en uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden

Bent u ook benieuwd wat er gaat gebeuren? U bent op beide bijeenkomsten van harte welkom!

Volleybaltoernooi 24 juni

vrijdag 6 april 2012

Over een paar maanden is het weer zover en kunnen we onderling weer de strijd aan gaan met volleyen. Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? 24 juni zal het volleybaltoernooi weer plaatsvinden op het voetbalterrein. Noteren jullie het allemaal in de agenda zodat we er dan met z'n alle een sportieve dag van kunnen maken. Meer info volgt op een later tijdstip.

Zaalcompetitie

vrijdag 6 april 2012

De zaalcompetitie is voor de meeste teams weer voorbij. En wat een topprestaties hebben de teams geleverd. Senioren zijn op de derde plek geëindigd, B-jeugd is tweede in hun poule geworden, C-jeugd is zesde geworden, D-jeugd tweede in hun poule en de mini's hebben aan meerdere toernooitjes meegedaan waar ze ook meer dan helft gewonnen hebben. Daarnaast is het Recreanten  2 kampioen geworden in hun poule en zullen zij het volgend jaar het moeten opnemen tegen recreanten 1. Recreanten 1 is nog bezig met de competitie.

Nieuw op website

donderdag 22 maart 2012

De Werkgroep Kermis Heibloem heeft nu ook een plekje op onze dorpswebsite ingericht. Op dit moment is de kleurplaat en het opgaveformulier voor de zeepkistenrace hier al te downloaden. Ongetwijfeld volgt later meer nieuws, het programma en foto's.

Zeepkistenrace

woensdag 14 maart 2012

Kermiszondag 6 mei gaan we op zoek naar de nieuwe Jenson Button en kiezen we de mooiste zeepkist. Nadere informatie volgt.

Fotowedstrijd

woensdag 14 maart 2012

De Heemkundevereniging Heibloem organiseert een fotowedstrijd met als onderwerp "het dagelijks leven in Heibloem in 2012. Foto's zijn tot uiterlijk 31 mei in te sturen door ze in te leveren bij de bakker of te mailen naar het secretariaat

Klik hier voor het volledige wedstrijdreglement.

65 jaar parochie Heibloem, en nu?

zondag 19 februari 2012

Onze parochie bestaat in maart 65 jaar en is een van de peilers onder de leefbaarheid in het dorp. Willen we kunnen blijven dopen, trouwen, begraven, gedenken en vieren in kerk en dorp, dan is het nodig dat een aantal mensen zich inzetten voor de parochie.

Tijdens de jaarvergadering van de Gemeenschapsraad op donderdagavond 15 maart zal Pastoor Schwillens toelichting op de visie van het Kerkbestuur op de toekomst en de veranderingen die al hebben plaatsgevonden.

Vanavond is er geen sprake van eenrichtingsverkeer, vragen kunnen worden gesteld en we hopen op een levendige discussie.

Boorebroeloft

zaterdag 4 februari 2012

Marcel van slimme heini van breube Maan oftewel Hen en van Truus van Chris van Heinke of op z'n Heiblooms Marcel van den Kerkhof

&

Lia van Dréke van Duur en van Nelly van Sjoesters Willem of op z'n Heiblooms Lia Nijssen

 

Om 19.15 starten wae met de boorebroelofsveering in de St. Isidorus kerk. Daonao gaon wae in ein fakkeloptocht door de straote van Heibloom nao Gemeinsjapshoes "De Klokkestoel". Wae beginne hie met de resepsie woea eederein 't broedspaar ein hendje ken gaeve, en daonao beginne wae met 't boorebroeloftsbal.

 

Tot dan! En veur mier informatie euver de vastelaovund en foto's van de activiteiten, kiek op www.debuizers.nl

Video's bonte avond

zondag 29 januari 2012

Op YouTube zijn voor de liefhebber een paar filmpjes gezet van de Bonte Avond. 

De nonnen op vakantie bij Wilco in Spanje. Deel 1 en deel 2 en Truu en Truu.

Inventarisatie behoefte starterswoningen

donderdag 26 januari 2012

Naar aanleiding van een discussie in de laatste vergadering van de Gemeenschapsraad over de behoefte aan starterswoningen is er een inventarisatie op de website geplaatst waarin met name jongeren wordt gevraagd om aan te geven of er serieus belangstelling is voor starterswoningen. Vul  de poll op de voorpagina in en nog belangrijker stuur een mail met je contactgegevens naar de Gemeenschapsraad (gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com) zodat we bij gebleken belangstelling stappen kunnen ondernemen.

Extra informatie Bonte Avond 2012

dinsdag 24 januari 2012
Beste mensen,
 
 
Omdat de Heibloemse Bonte Avond dit jaar van locatie is verandert, willen wij jullie graag iets meer informatie doen toekomen.
 
Hieronder vindt u alle info die u nodig hebt om er een geslaagde avond van te maken.
 
- Voor mensen die met een auto komen, parkeren moet u in het dorp. Er is rond de tennishal geen parkeergelegenheid.
 
- Voor de mensen die geparkeerd hebben of die te voet komen. Er is een verlicht pad gemaakt aan de Heibloemse kant van de grote weg. Dus u hoeft niet over te steken, u kunt gewoon            via school richting tennishal lopen.
 
- Als u binnenkomt kunt u uw kaartje afgeven bij de kassa en daarna uw jas ophangen in de garderobe.
 
- Het is wel belangrijk om voor het begin van de avond uw consumptiebonnen te kopen. U word de hele avond bediend.
 
- Roken is niet toegestaan in de hal. Alleen buiten of in de rokerstent.
 
- In de hal worden alleen frisdranken, bier en wijn geschonken er zullen geen sterke dranken te verkrijgen zijn.
 
 
Verder wensen wij u allen een super avond toe!!!
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Heibloemse Avond.

Bonte Avond volledig uitverkocht!

dinsdag 24 januari 2012

Beste mensen,

 

Bij deze willen wij jullie laten weten, dat nu echt alle toegangskaarten voor de Bonte Avond 2012 zijn uitverkocht. Iedereen die er zaterdag bij is alvast veel plezier.

 

Op een gezellige en knallende Bonte Avond.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Heibloemse Avond

Spelregeltest Handbal

zaterdag 21 januari 2012

31 maart organiseert de limburgse handbal afdeling een spelregeltest in de sporthal van Nederweert. Hier mogen de D-, C- en B-jeugd speelsters aan meedoen. Die dag wordt er een spelregeltest schriftelijk gemaakt en is er een mogelijkheid om een training te krijgen van meisjes van de limburgse selectie en hun trainers.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om je ouders mee te laten doen met de test. Weten zij wel hoe het handbalspel gespeeld moet worden, of denken ze het altijd te weten. Laat hun dan meedoen.

Meer info volgt per mail.

Kampplaats 2012

dinsdag 17 januari 2012

Kamp 2012 is van

zaterdag 21 juli t/m donderdag 26 juli bij Jong Nederland Baarlo.

Toegangskaarten voor de Bonte Avond te koop.

maandag 9 januari 2012

Beste mensen,

 

Afgelopen zaterdag (7 januari) was de kaartverkoop voor de Bonte Avond. Er zijn veel kaarten verkocht maar er zijn nog een aantal toegangskaarten beschikbaar. Dus wil je nog een toegangskaartje voor de bonte avond, ga dan naar Bakkerij Christine Nijssen of naar Tankstation Koper. De toegangs-

kaarten zijn daar te koop voor € 11,-. Wees er snel bij want op is op.

 

Groeten stichting Heibloemse Avond

Gebruik website

maandag 2 januari 2012

Deze website bestaat nu ruim een jaar en voorziet gezien het gebruik dat ervan wordt gemaakt in een duidelijke behoefte: liefst 7000 bezoeken zijn geregistreerd en gemiddeld werd per bezoek 4,5 pagina bekeken. Omdat de meeste verenigingen pas in de loop van 2011 gebruik zijn gaan maken van de website verwachten we voor 2012 een stijgend bezoekersaantal. 

Suggesties om de site verder te verbeteren zijn overigens welkom: mail deze naar gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com 

Programma Bonte Avond vol.

woensdag 21 december 2011

Beste mensen,

 

Door de vele inschrijvingen zit het programma voor de bonte avond helemaal vol. Inschrijven voor deelname aan de bonte avond is dus niet meer mogelijk. 

 

Groeten Stischting Heibloemse Avond

Kerstviering

woensdag 21 december 2011

Zaterdag 24 december verzorgen Heromene, kinderkoor de B'engeltjes, Het Scherm Open en Heisa een kerstviering in de kerk van Heibloem. De viering begint om 19.15 uur en iedereen is van harte welkom!

Na afloop is achterin de kerk gelegenheid om na te praten onder het genot van warme chocolademelk of glühwein.

Nieuwsberichten gemeente

zondag 11 december 2011

Nieuw op de website zijn de nieuwsberichten van de Gemeente Leudal. Via een zogenaamde RSS-feed worden nieuwsberichten die op de site van de gemeente worden geplaatst, automatisch ook op onze website geplaatst. Deze staan op de startpagina in het blok linksonder. Nog een reden om regelmatig heibloem.daarleefje.nl te checken!

Clubkas campagne

zondag 11 december 2011

De Rabobank heeft een systeem verzonnen om verenigingen te subsidieren. Hierbij kunnen leden (let op een raborekeninghouder moet zich hier extra voor aanmelden!) van de Rabobank Maas en Leudal in de periode tussen 27 februari en 11 maart 5 stemmen uitbrengen op verenigingen die zij willen steunen. Omdat veel inwoners van Heibloem aangesloten zijn bij de Rabobank in Peel en Maas kunnen deze dus niet stemmen op Heibloemse verenigingen en zou de spoeling voor de Heibloemse verenigingen wel eens erg dun kunnen worden.

Daarom hierbij de oproep om zoveel mogelijk op Heibloemse verenigingen te stemmen. 

Wie verdient een lintje?

maandag 28 november 2011

Zijn er Heibloemenaren die volgens jou een lintje verdienen? 

De afgelopen jaren zijn een aantal inwoners van Heibloem geëerd vanwege hun inzet voor de Gemeenschap en er zijn ongetwijfeld nog meer mensen die hiervoor in aanmerking komen. Meldt deze aan bij de Gemeenschapsraad en misschien kunnen we er samen voor zorgen dat deze personen ook daadwerkelijk een lintje krijgen. Stuur hiertoe een mailtje naar gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com met daarin de naam/namen en de reden waarom je deze persoon/personen voordraagt.

Nieuw op de website: Jeugdwerk

donderdag 24 november 2011

Met ingang van vandaag (24 november) heeft ook het Jeugdwerk een plekje op deze site gevonden.

Klik in het linkermenu op Jeugdwerk Heibloom om hier een kijkje te nemen.

Openbare vergadering

zondag 20 november 2011

1 december komen tijdens de Gemeenschapsraadsvergadering twee belangrijke onderwerpen aan de orde: er zal een keuze gemaakt worden uit de aanbiedingen van de leveranciers van speelgelegenheid (zie documenten linksboven op pagina gemeenschapsraad) en de plannen van het bestuur van de Klokkestoel om het gemeenschapshuis te verbouwen zullen worden toegelicht. 

Het belooft dus een interessante vergadering te worden. Belangstelling? De vergaderingen van de Gemeenschapsraad zijn openbaar. Klik hier voor de volledige agenda.

Klokkebar 18-11

vrijdag 18 november 2011

Beste mensen,

 

De Klokkebar is op vrijdag 18-11-2011 toch geopend. In eerste instantie zou de klokkebar op 18 november gesloten zijn. Gelukkig kan de Klokkebar op 18 november toch haar deuren openen. Dus kom allemaal gezellig iets drinken. Tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Heibloemse Avond

Aanbiedingen speelgelegheid

dinsdag 15 november 2011

Op de site van de gemeenschapsraad treft u de presentaties aan van de aanbiedingen die de speeltuinleveranciers voor Heibloem in elkaar hebben gestoken. Het gaat om 3 aanbieders: Kolban, Boer en Yalp. De aanbieding van Yalp is over meerdere documenten verspreid.

Het is de bedoeling dat we 1 december in de Gemeenschapsraadsvergadering tot een keuze komen voor één van de aanbieders. Iedereen is welkom om hierover mee te praten.

Heisa in kerk zondag

woensdag 9 november 2011

Aanstaande zondag zal Heisa tijdens de Heilige Mis in de kerk van Heibloem een aantal gospelliederen ten gehore brengen.

Verslag 20 oktober

maandag 31 oktober 2011

Het verslag van de laatste vergadering is op de website geplaatst. De volgende vergadering is alweer op 1 december en dan staat de selectie van de speelgelegenheid op de agenda (volledige agenda volgt later).

Bonte Avond

dinsdag 25 oktober 2011

Beste inwoners van Heibloem,

 

Bij deze willen wij jullie officieël op de hoogte brengen van onze ambitieuze plannen voor de Bonte avond dit jaar. Zoals wel bekend gaat de Bonte Avond dit jaar plaats vinden in de tennishal bij Scheepers. Dit is een hele grote stap voor ons, maar wij weten zeker dat dit de perfecte locatie is voor een geslaagde avond. Wij hopen dat iedereen er met ons net zo'n geslaagde avond van maakt zoals afgelopen jaar.

 

De voorverkoop van de Bonte Avond vind plaats op 7 januari aanstaande.

 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                          

Stichting Heibloemse Avond

Klokkebar

dinsdag 25 oktober 2011

Beste inwoners van Heibloem,

 

De afgelopen twee weken hebben wij mogen genieten van de succesvolle aftrap van de klokkebar...

Wij willen jullie echter nog even informeren met de volgende huishoudelijke mededelingen.

Openingstijden: 21.00 tot 02.00.

Vrijdag 4 nov gesloten. Maar we zijn zaterdag 5 november wel open.

Vrijdag 18 nov zijn we ook gesloten.

Vrijdag 27 jan zijn we ook gesloten wegens de opbouw van de bonte avond.

Voor zover het belangrijkste nieuws over de klokkebar.

 

Groeten,

Stichting Heibloemse Avond

Klokkestoel

zondag 23 oktober 2011

Het is een feit.

De Klokkestoel is nu ook terug te vinden op de Heibloemse Site.

Wel nog in ontwikkeling, maar het begin is er.

We streven ernaar om straks de reserveringen via de site te kunnen doen.

U kunt dan in één oogopslag zien, wanneer u er terecht kunt.

Hou het dus in de gaten!

Heibloemse munt

maandag 17 oktober 2011

Het zal u niet ontgaan zijn: Addiz heeft zijn deuren moeten sluiten.  Gelukkig heeft de Stichting Heibloemse Avond het initiatief genomen tot de heropening van de Klokkebar. Elke vrijdag.

De inrichting van de bar van de Klokkestoel werd gezelliger en ook verder is er het nodige werk verzet. We gaan voortaan werken met de Heibloemse munt. Dat betekent een kleine aanpassing naar boven van de huidige prijzen, maar het voordeel komt wel ten goede aan de Heibloemse gemeenschap. We zijn als bestuur van de Klokkestoel  erg blij met dit vanuit de hele Heibloemse gemeenschap gedragen initiatief en wensen de mensen van de Heibloemse Avond heel veel succes.

Zaal-reservering

maandag 17 oktober 2011

We gaan wat strenger zitten op de reserveringen van de zalen in de Klokkestoel. Het komt te vaak voor dat we op tè korte termijn  moeten horen dat een bepaalde ruimte niet gebruikt gaat worden. Dan is het te laat om andere gebruikers wèl nog een kans te geven.

Voortaan moet een af-bestelling daarom minstens 48 uur vooraf gebeuren. Anders komt er  toch een rekening. We mòeten wel omdat we binnenkort zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor de exploitatie. Het gemeentelijke vangnet bestaat dan niet meer.

Wil jij Handballen?

donderdag 13 oktober 2011

Ben jij degene die een van onze teams komt versterken?  Heb je altijd al een keer willen handballen, kom dan een keer naar een training om te kijken of het iets voor je is. Links bij teams kun je zien wanneer de teams trainen, heb je nog vragen dan kun je mailen naar svvh@handbal.nl. Wij zien je graag op een training!

Meepraten over verbeteren centrum Heibloem

zaterdag 8 oktober 2011

20 oktober wil de Gemeenschapsraad met zoveel mogelijk inwoners van Heibloem van gedachten wisselen over het opknappen van de dorpskern. In het voorjaar hebben we op basis van een aantal tekeningen die door de gemeente waren gemaakt een ideaalbeeld gemaakt. Dit is in een definitieve schets gezet en doorgerekend. Omdat alle aanpassingen niet in een keer te realiseren zijn (daar is onvoldoende budget voor) is ons gevraagd om prioriteiten aan te geven. Dit kunnen we alleen met jullie hulp. 

De bijeenkomst waarin we dit willen bespreken begint om 20.30 uur in de Klokkestoel. Klik hier voor de volledige agenda.

Opgave voor het werken met de carnaval in de Klokkenstoel

zaterdag 8 oktober 2011

Carnavalseizoen start over een maandje en de voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn al weer begonnen. We zijn weer bezig met het werven van vrijwilligers voor het werken met de Carnaval samen met de buizers. Wil jij de vereniging een handje helpen en ben je in de gelegenheid om met prinsenbal, prinsenreceptie en/of met de carnavalsdagen een dag te werken. Meld je aan bij svvh@handbal.nl

Opknappen dorpskern

donderdag 6 oktober 2011

20 oktober wil de Gemeenschapsraad met zoveel mogelijk inwoners van Heibloem van gedachten wisselen over het opknappen van de dorpskern. In het voorjaar hebben we op basis van een aantal tekeningen die door de gemeente waren gemaakt een ideaalbeeld gemaakt. Dit is in een definitieve schets gezet en doorgerekend. Omdat alle aanpassingen niet in een keer te realiseren zijn (daar is onvoldoende budget voor) is ons gevraagd om prioriteiten aan te geven. Dit kunnen we alleen met jullie hulp. 

De bijeenkomst waarin we dit willen bespreken begint om 20.30 uur in de Klokkestoel.

Opening Klokkebar

donderdag 6 oktober 2011

Met ingang van 14 oktober heeft Heibloem weer een dorpskroeg: de Klokkebar opent dan dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Heibloemse Avond elke vrijdag haar deuren. De uitnodiging om naar de receptie te komen is inmiddels huis aan huis verspreid.

Kern met Pit

zondag 2 oktober 2011

Dit jaar won de Werkgroep Kermis Heibloem € 1000,- bij Kern met Pit, een tweejaarlijkse wedstrijd van de Heidemij die prijzen uitdeelt aan projecten die bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Als er Heibloemse verenigingen of inwoners een plan hebben dat ze graag willen realiseren, dan zou deze prijs hier mogelijk aan kunnen bijdragen. 

Kijk voor meer informatie op www.kernmetpit.nl. Inschrijven is mogelijk tot 30 november. Desgewenst is de Gemeenschapsraad bereidt om initiatieven te ondersteunen.

Pasfoto's van de leden

donderdag 15 september 2011

Wil iederen die het nog niet gedaan heeft een pasfoto digitaal versturen naar svvh@handbal. De NHV heeft deze namelijk nodig om de pasjes te vernieuwen. Alvast bedankt.

SVVH Bloemenactie 2011 gaat niet door

donderdag 15 september 2011

SVVH Handbal laat de bloemenactie dit jaar niet doorgaan in verband met de herfstvakantie. De potgrondactie in het voorjaar gaat dit jaar wel door.

Kermis 2012

zondag 4 september 2011

In mei 2012 is het weer tijd voor kermis. Zoals iedereen weet is Addiz gesloten. Hierdoor hebben we geen horecagelegenheid meer op de Heibloem. Wij als Stichting Heibloemse Avond hebben besloten dat wij volgend jaar samen met werkgroep kermis Heibloem, de kermis voor onze rekening zullen nemen. 

Wij hopen dat iedereen het als prettig zal ervaren, dat wij als stichting de organisatie van de kermis op ons nemen, en dat we er in 2012 weer een ouderwets gezellige kermis van kunnen maken!

Werkzaamheden bossen Heibloem

zaterdag 3 september 2011

Staatsbosbeheer start binnenkort met boswerkzaamheden in de bossen bij Heibloem. Delen van het bos worden ‘gedund’ en plaatselijk worden kleine open plekken in het bos gemaakt. De werkzaamheden hebben een tweeledig doel: omvorming naar een natuurlijker bos en het oogsten van hout. Het zagen neemt  een aantal weken in beslag en wordt gedaan met behulp van velmachines. De houtstapels kunnen tot vele maanden na het zagen in het bos aanwezig zijn.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het gedeelte westelijk van de provinciale weg en in het bos aan beide zijde van de Staldijk. In het gedeelte van het bos dat in de periode 2006-2010 omgevormd is van bos naar een afwisselend landschap van bossen, struwelen en open vlakten, wordt niet gewerkt.

Van productie naar natuur
De bossen bij Heibloem zijn oorspronkelijk aangelegd voor de houtproductie. Er werden vooral naaldbomen geplant. Maar houtproductie is niet meer het enige doel, de bossen moeten ook meer waarde krijgen voor natuur en recreatie. Dat vraagt een ander beheer.
Om dit te bereiken, moet een flink deel van de naaldbomen wijken. Door deze ingreep komt er ruimte in het bos en neemt de lichtinval op de bodem toe. De natuur¬lij¬ke ontwik¬keling van inheemse loofbomen krijgt daardoor kans. Het geva¬rieerde bos dat hierdoor ont¬staat, is meer in trek als leefge¬bied voor plant en dier. En ook veel leuker om in te wandelen. Op veel plaat¬sen in het bos is het resultaat van dit beheer al goed te zien.

Zorgvuldig bosbeheer
Bij de werkzaamheden hanteert Staatsbosbeheer de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Dat betekent dat tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld dode bomen, die als broedplaats dienen voor holenbroeders of een functie hebben als verblijfplaats voor vleermuizen, niet omgezaagd worden. Ook worden mierenhopen, groeiplaatsen van beschermde planten of dassenburchten in het terrein gemarkeerd zodat deze niet beschadigd worden tijdens de werkzaamheden.

Paden minder goed begaanbaar
De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze kapot gereden zijn door de zware vrachtwa¬gens. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit her¬stel kan pas uitgevoerd worden als het werk volledig afgerond is en het meeste hout is afgevoerd. En de paden niet te nat zijn.

Nadere informatie: Piet Zegers, Staatsbosbeheer, 0495-641417 / 06-54233429

Leudal introduceert startersleningen

zaterdag 3 september 2011

De gemeente Leudal wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Inwoners van Leudal die hun eerste woning willen kopen, kunnen vanaf 14 september 2011 een aanvullende lening van maximaal € 30.000 krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

De gemeenteraad van Leudal heeft op 5 juli 2011 de “Verordening Startersleningen gemeente Leudal 2011” vastgesteld. Deze treedt op 14 september 2011 in werking. Vanaf die datum kunnen aanvragen voor startersleningen worden ingediend. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen. De maximale hypotheek mag € 170.000 (exclusief verwervingskosten) zijn. De starterslening zelf is maximaal € 30.000. Het voordeel van deze lening is dat de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.

In de gemeentelijke verordening staan nog een aantal eisen waaraan de starter moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo moet de aanvrager in de gemeente Leudal wonen en voor het eerst een huis kopen. Dit kan zowel een bestaande woning zijn of nieuwbouw. De komende 3 jaar is er ruimte voor zo’n 30 startersleningen.

Namens de gemeente Leudal behandelt de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de aanvragen. Deze stichting adviseert de gemeente ook om de aangevraagde lening wel / niet te verlenen.

De komende periode worden de praktische zaken van de verlening van de startersleningen uitgewerkt. Ook zullen makelaars, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs worden geïnformeerd aangezien zij een belangrijke voorlichtende rol hebben. Vanaf 14 september 2011 is meer informatie over de starterslening beschikbaar in het gemeentehuis, via www.leudal.nl en de website van SVN.

Stel je leudal voor

dinsdag 23 augustus 2011
Graag attenderen wij u op het volgende initiatief: Stel je Leudal voor. Het betreft een initiatief van gemeente Leudal dat tot doel heeft burgers uit Leudal te activeren om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Het doel van het project is op zoek te gaan naar ideeën die bij de inwoners leven om van Leudal de meest duurzame gemeente van Nederland te maken. Daarbij wordt gefocust op de thema's: duurzame mobiliteit, energie en voeding. Het initiatief wordt mede gesteund door de Provincie Limburg. De ambitie is ook enige ideeën daadwerkelijk te verwezenlijken, van denken naar doen. Eerste happenings zijn reeds gepland, en wel op 7 en 14 september, 's avonds.  De bewoners van de diverse kernen in Leudal worden van harte uitgenodigd deze avonden te bezoeken en hun ideeën in te brengen. Het beloven inspirerende en interactieve avonden te worden. De Heijerhof en Nunhems Zaden hebben zich aangeboden als gastheer/vrouw te fungeren voor deze avonden. Inschrijven kan via de website: www.steljeleudalvoor.nl 

Glasvezel in Heibloem?

dinsdag 12 juli 2011

Begin juli hield de firma Reggefiber een presentatie voor alle dorpsraden in het Leudal over hun plannen om in alle kernen glasvezelkabel aan te leggen. In het archief van de gemeenschapsraad is de presentatie te bekijken. De links naar de getoonde filmpjes werken niet, maar hiermee is al wel een beeld te krijgen over de mogelijkheden en gedachten.

In het najaar wil Reggefiber vervolgbijeenkomsten organiseren waarin daadwerkelijk gestart zal worden met het werven van afnemers. Waarschijnlijk komt er voor de verenigingen de mogelijkheid om tegen vergoeding afnemers te gaan werven. Houd de berichtgeving op deze site en in de Erica in de gaten. Meer informatie: mail naar de secretaris van de Gemeenschapsraad

Kern met Pit

zondag 26 juni 2011

Donderdagavond 23 juni heeft wethouder Janssen de plaquette onthuld die hoort bij de Kern-met-Pit-prijs die de Werkgroep Kermis Heibloem heeft gekregen voor haar geslaagde inspanningen om de kermis in Heibloem nieuw leven in te blazen. 

Chapeau dus voor de leden van de werkgroep: John den Becker, Johan van Bakel, Rob Vanlier, Wilco van Zoom en Henk Vestjens. Meer foto's van de onthulling in het fotoalbum op de pagina van de gemeenschapsraad

D-jeugd kampioen

maandag 20 juni 2011

Afgelopen zaterdag zijn de meisjes van de d-jeugd kampioen geworden van de Lente-competentie. De meiden zijn ongeslagen kampioen geworden. Goed gedaan meiden!

Het is eindelijk zover! De eerste foto's van het dorpsfeest editie 2011 zijn online.

vrijdag 17 juni 2011

Onthulling Kern met Pit

dinsdag 14 juni 2011

23 juni om 20.00 uur zal wethouder Janssen de, bij de door de Werkgroep Kermis Heibloem verdiende prijs behorende, plaquette onthullen. Dit gebeuren vindt plaats in de Klokkestoel aan het begin van de openbare vergadering van de Gemeenschapsraad. De volledige agenda van de vergadering vindt u hier.

Belangrijke bespreekpunten zijn de wensen van Heibloem ten aanzien van de speelgelegenheid en ook zal de kermis van 2011 geëvalueerd worden. 

D-jeugd a.s zaterdag kampioenswedstrijd

maandag 13 juni 2011

Ons D-jeugd team  staat 1e in de lenteompetitie, dit is voor de meiden een zeer goede prestatie!

As zaterdag 18 juni spelen ze de laatste wedstrijd n om 11:00 uur tegen Vios D2 in de sporthal in Heythuysen. Het zou erg leuk als er zoveel mogelijk supporters komen kijken om  ons team  aan te moedigen en daarna te feliciteren met hun kampioenschap!

Tot zaterdag in Heythuysen!

#

Team

G

W

Gl

V

S

P

Dpv

Dpt

Verschil

1.

SVVH D1

4

4

0

0

0

8

44

8

+36

2.

Eurotech Bevo D2

4

3

0

1

0

6

32

14

+18

3.

Hendriks Graszoden/Leudal D2

4

2

0

2

0

4

36

17

+19

 4.

Vios D2

4

1

1

2

0

3

30

27

+3

5.

Maasgouw D3

4

1

1

2

0

3

26

39

-13

6.

Ospel D2

4

0

0

4

0

0

5

68

-63

KEN JE BUURT

zondag 5 juni 2011

Op pad met Piet en Hans

dinsdag 31 mei 2011

22 juni nemen Piet Zegers en Hans Levels van Staatsbosbeheer ons weer mee voor een wandeling door de Waterbloem. Piet en Hans zullen ons wijzen op de veranderingen die aan het ontstaan zijn sinds het gebied in 2009 op de schop is gegaan. Ook hopen we de nachtzwaluw te zien, maar gezien het tijdstip van de wandeling is die kans klein.

We vertrekken om 19.30 uur bij de Klokkestoel en zijn naar verwachting rond 21.00 uur terug.

Subsidieregeling aanplant erven buitengebied

vrijdag 20 mei 2011

In de nieuwsbrief van mei 2011 van het Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal is sprake van een subsidieregeling waarmee volgens het "wie het eerst komt, het eerst maalt-principe" de mogelijkheid wordt geboden om erven in het buitengebied te verfraaien.

Bolderkarren zijn gepimpt

woensdag 18 mei 2011

Na jaren plezier van de groen/rode bolderkarren waren ze toe aan een opknapbeurt. Ze zijn helemaal geschuurd en geverfd in de ''nieuwe'' KVW kleuren rood/blauw. Uiteraard met een vernieuwd logo erop. Wij zijn trots op het resultaat!!

Afgelasting openbare vergadering

woensdag 11 mei 2011

In de Erica staat voor 12 mei een openbare vergadering van de Gemeenschapsraad aangekondigd. Deze gaat echter niet door. Voor een aantal onderwerpen (evaluatie kermis, plan speelgelegenheid, opknappen kern) is het nog te vroeg om deze te bespreken en daarom is besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan.

Freek van Lier wint zeepkistenrace

maandag 2 mei 2011

Zaterdag heeft Freek van Lier de jaarlijkse zeepkistenrace gewonnen. Na een trainingskamp in Drenthe was hij afgetekend de snelste van alle deelnemers. Het podium werd gecompleteerd door Michael Simons en de winnaar van vorig jaar Daan den Becker.

In het fotoalbum op de voorpagina staan een aantal foto's van dit evenement.

Opgeven zeepkistenrace

woensdag 20 april 2011

Zaterdag 30 april om 18.00 uur vindt de tweede Heibloemse zeepkistenrace plaats. Voor deelname en nadere informatie zie de website van de kermiswerkgroep. Meld je tijdig aan (net als voor de andere activiteiten, want vol is vol.

Wedstrijd kern met pit

woensdag 20 april 2011

Woensdag 6 april zijn op het provinciehuis in Maastricht de prijzen uitgereikt van de wedstrijd Kern met Pit, die tweejaarlijks wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Uit handen van voorzitter Frank van Bussel ontving de Werkgroep Kermis Heibloem een prijs van 1000 euro en het certificaat van benoeming van Heibloem tot Kern met Pit vanwege het ingediende project met activiteiten rondom de kermis.

Het bord met predicaatvermelding zal binnenkort worden opgehangen in de Klokkestoel. Voor de Werkgroep en iedereen die hier verder aan heeft bijgedragen een verdiend steuntje in de rug en hopelijk een extra stimulans om er ook dit jaar (en de komende jaren) een mooie kermis van te maken.

Foto's Heibloemse Avond zijn online!

woensdag 13 april 2011

De foto's van de Heibloemse Avond 2011 zijn te vinden op onze fotopagina.

Harry Jorissen stopt als scheidsrechter bij SVVH

zondag 10 april 2011

Wij willen Harry Jorissen bedanken voor de 20 jaar dat hij bij ons met veel inzet de wedstrijden heeft gefloten en dat hij ook ons als kleine vereniging is blijven steunen in het fluiten. Zo was het voor ons elk jaar weer mogelijk om een senioren team te laten deelnemen in de competitie. 

 

Heibloem, Kern met Pit?

zondag 3 april 2011

Woensdag 6 april vindt op het provinciehuis de uitreiking van de Limburgse Kern met Pit-trofeeën plaats. De vernieuwde kermis van Heibloem is hiervoor één van de genomineerden. De Werkgroep Kermis Heibloem heeft hiervoor na de eerste kermis nieuwe opzet een plan ingediend dat in 2010 bij de kermis ten uitvoer is gebracht. De beoordeling door de Kern met Pit-jury was vervolgens positief. De mogelijkheid bestaat dat woensdag nog een extra waardering volgt in de vorm van een trofee en een extra geldbedrag. 

Heibloemse Avond nieuw op website

vrijdag 25 maart 2011

Sinds 25 maart is ook de Heibloemse Avond vertegenwoordigd op deze website. Stem ook op de poll over de bonte avond!

Tweets nu ook te zien op site

donderdag 10 maart 2011



De tweets van de Gemeenschapsraad zijn nu ook te zien op deze website. Klik links in het menu op Gemeenschapsraad en de nieuwste tweets tonen in de linkerkolom. Dit zijn korte, actuele berichten over activiteiteen gebeurtenissen die betrekking hebben op Heibloem en of Gemeenschapsraad en die op twitter zijn geplaatst.

Volleybaltoernooi

woensdag 2 maart 2011

Ons jaarlijks volleybaltoernooi zal dit jaar ook weer plaatsvinden. Dit jaar zal dit gehouden worden op zondag 26 Juni. Het vindt plaats op het voetbalterein. Meer informatie volgt later.

Nieuwe websites online

woensdag 2 maart 2011

Sinds kort zijn de websites van de Heidebuurt en de Kermis Heibloem 2011 online gegaan. Verwijzingen naar deze websites zijn opgenomen in de links die onderaan elke pagina van Heibloem.daarleefje.nl zijn te vinden.

Speelgelegenheid in Heibloem

vrijdag 25 februari 2011

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Leudal een speeltuinbeleidsplan opgesteld waarin is voorzien dat jaarlijks een budget beschikbaar is voor de aanschaf van speelgelegenheid in een aantal dorpen. In 2011 staat Heibloem op de agenda en de Gemeenschapsraad is eind vorig jaar voorzichtig begonnen om de mogelijkheden en wensen in kaart te brengen.

Inmiddels is ook een informatiebijeenkomst van de gemeente bezocht en is redelijk duidelijk wat de kaders zijn. Aansluitend aan de jaarvergadering wil de Gemeenschapsraad op 17 maart graag met buurtverenigingen en andere geïnteresseerden in discussie over wensen ten aanzien van speelvoorzieningen en de plaatsing ervan.

Geslaagde bonte avond

zondag 6 februari 2011

Voor het eerst in 33 jaar (hierover verschillen de meningen, maar laten we tot dit door de Heemkundevereniging eens goed is uitgezocht het gemiddelde maar aanhouden) was er weer een heuse Bonte Avond in Heibloem. En wat voor één. Het programma was goed gevuld met vooral Heibloems talent hier en daar aangevuld met mensen van buiten. De kwaliteit van de acts was uitstekend en de organisatie gaf al aan dat dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Wil van de Kerkhof en Marthijn Versteegen en al jullie helpers hartelijk dank voor het nieuw leven blazen in wat hopelijk een mooie nieuwe traditie oppe Heibloom wordt. 

Communicantjes bij kaarsenmakerij

zaterdag 5 februari 2011

Filmpje van bezoek aan kaarsenmakerij van Heibloemse communicantjes.

KVW Leiding

vrijdag 28 januari 2011

Voor de KVW week van 2011 zijn we weer op zoek naar gezellige, leuke, spontane, vrolijke, enthousiaste mensen die de Heibloemse kinderen een leuke, onvergetelijke week willen bezorgen. Heb jij daar zin in?? Wil je meer weten over KVW?? Kom dan woensdag 23 februari om 20.30 uur naar de leidingvergadering in De Klokkestoel. 

Kun je niet naar de vergadering maar wel meedoen als leiding? Mail dan naar kvwheibloem@gmail.com of bel Cindy 0475-491858

KVW 2011

vrijdag 28 januari 2011

Nog een paar maanden en dan is er weer een nieuwe KVW week. Dit jaar is KVW in week 32 van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus. Komende week worden op school de aanmeldingsbrieven uitgedeeld.

Boerenbruidspaar 2011

zondag 16 januari 2011

Tijdens het prinsenbal waar Prins Rob 1 tot prins van de Buizers en Prinses Fieke 1 tot prinses van de Jeugdbuizers werden uitgeroepen werd ook het Boerenbruidspaar bekend gemaakt. Voor meer nieuws over de prinsen zie de website van de Buizers.

De bruidegom Leon Kiggen zal op 5 maart in de onecht worden verbonden met zijn Fien Leenders.

Gemeenschapsraad in Kleine Kernen Krant

donderdag 6 januari 2011

De Kleine Kernen Krant van de VKKL besteedt in haar laatste nummer ook aandacht aan het 40-jarig bestaan van de Gemeenschapsraad Heibloem. Klik op de oranje link hierboven om de Kleine Kernen Krant te openen.

Nieuwjaarswens

maandag 27 december 2010

KVW Heibloem wenst jullie een spetterend en

speelrijk 2011!!!

Kerstviering 2010

vrijdag 24 december 2010

Heisa, Heromene en B'engeltjes hebben op kerstavond een kerstviering verzorgd in de Isidoruskerk. Ondanks het slechte weer was de kerk goed gevuld en kon iedereen genieten van een muzikale kerstwereldreis die door Leon Kiggen aan elkaar werd gepraat. 

Op de startpagina onder fotoselectie zijn al enkele foto's te zien en voor wie het gemist heeft is hier twee filmpjes: 

Lei van Lier op 3ML

donderdag 23 december 2010

3ML heeft opnamen gemaakt bij de Heibloemse varkensboer Lei van Lier. Deze opnamen worden met ingang van 23 december een aantal malen uitgezonden op 3ML. Precieze uitzendmomenten zijn helaas niet bekend.

Jubileumvergadering

zaterdag 18 december 2010

Donderdagavond 16 december hield de Gemeenschapsraad haar speciale, feestelijke, jubileumvergadering. Ondanks het slechte weer hadden toch zo'n 50 mensen de weg naar de Klokkestoel weten te vinden.

Naast oud-bestuursleden en inwoners van het dorp, waren ook vertegenwoordigers van andere dorpsraden en de gemeente aanwezig. Namens de gemeente sprak burgemeester Verhoeven zijn waardering uit voor de inzet van de Gemeenschapsraad die voor het gemeentebestuur een heel belangrijke rol vervult als intermediair tussen dorp en gemeente.

Meer foto's zijn hier te zien.

Gemeenschapsraad Heibloem 40 jaar

woensdag 1 december 2010

In december 1970 is de Gemeenschapsraad opgericht om de belangen van het dorp en de inwoners beter te kunnen behartigen bij de gemeente Roggel. Sindsdien is veel bereikt en ondernomen. Lees dit artikel voor meer informatie.

KVW mail

donderdag 11 november 2010

Kindervakantiewerk Heibloem heeft een eigen email adres, mocht je iets willen vragen of vertellen wat niet in het gastenboek past kun je dat altijd mailen naar kvwheibloem@gmail.com

Opknappen kern

vrijdag 1 oktober 2010

Kerkbestuur, Bestuur van de Klokkestoel en de Gemeenschapsraad hebben enkele jaren geleden de handen ineen geslagen met het doel het dorp een beter aanzien te geven. De dorpskern bestaat uit een vrachtwagenparkeerplaats met een milieupark en de staat van onderhoud aan de straten en stoepen is slecht. Verder zijn er de nodige aanmerkingen ten aanzien van de verkeersveiligheid en hebben zowel Klokkestoel als kerk een aantal wensen.

Door de gemeente is op basis van de ideeën een schets gemaakt van de dorpskern van de toekomst. Deze schets is hier te zien.