Nieuws

Informatiebijeenkomst Windpark Heibloem

Woensdag 21 augustus organiseren Zuidenwind en Gemeenschapsraad een informatiebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de nieuwe windmolens en het omgevingsfonds. Zie de pagina van de Gemeenschapsraad onder Actuele Documenten voor de complete flyer.

Bestuursleden gezocht voor Klokkestoel

Enige tijd geleden hebben de Gemeenschapsraad en de werkgroep HELD een schrijven ontvangen van het bestuur van de Klokkestoel waarin deze aangeeft per 1 oktober dit jaar haar bestuurstaken te willen beëindigen. Naar aanleiding hiervan zijn vertegenwoordigers van beide besturen en van HELD met elkaar in gesprek gegaan om samen te kijken wat ervoor nodig is om een nieuw bestuur te vormen.
Uitgangspunt van ons allemaal is om de Klokkestoel open te houden en alle gebruikers onderdak te kunnen blijven bieden. Ook hopen we dat beheer en vrijwilligers de komende tijd hun werkzaamheden willen blijven voortzetten.
Er wordt nu geïnventariseerd wat nodig is om te gaan doen en in welke volgorde. In elk geval is duidelijk dat er nieuwe bestuursleden nodig zijn. Indien je hiervoor belangstelling hebt, of mensen kent die hier een rol in kunnen spelen laat dit  dan weten aan de Gemeenschapsraad. Het is prettig is om potentiele bestuursleden zo snel mogelijk mee te laten denken. Dit om de overdracht goed te regelen én het geeft meteen de mogelijkheid om zelf mee richting te geven. 
Vooral de verenigingen die nu gebruik maken van de Klokkestoel worden nadrukkelijk uitgenodigd om na te denken over afvaardiging in het nieuwe bestuur. 
 
Zodra er meer nieuws is laten we dit weten via Erica, Ons Heibloem (Facebook) of deze website. Ook willen we zo snel mogelijk na de vakantie een bijeenkomst plannen met de huidige gebruikers van de Klokkestoel.
 

Denkdag toekomst Heibloem

De werkgroep Heibloem Leefbaar en Duurzaam (HELD) en Gemeenschapsraad Heibloem willen komen tot een leefbare toekomst voor Heibloem en werken samen met Zuidenwind, Combinatie Jeugdzorg en Aloysiusstichting aan een actieagenda die hieraan moet bijdragen.
Al eind november 2018 kwamen De Gemeenschapsraad, Zuidenwind, HELD, gemeente Leudal, Combinatie Jeugdzorg, de Aloysius Stichting en Widdonck-Talentendonck tijdens een eerdere bijeenkomst in gemeenschapshuis De Klokkestoel tot de conclusie dat er één masterplan zou moeten komen, om in co-creatie met gemeente Leudal uit te voeren.

De denkdag op 23 maart was gewijd aan dit onderwerp. Zo’n 35 vertegenwoordigers van allerlei organisaties verzamelden de eerste ingrediënten voor zo’n plan dat nu verder wordt uitgewerkt. Binnenkort hopen we hier meer over te kunnen melden.

Overlast melden bij gemeente

Af en toe komen er bij de Gemeenschapsraad meldingen binnen over overlast of problemen. U kunt dit het beste zelf melden bij de gemeente.

Denk aan losliggende stoeptegels in Heibloem? Of aan de defecte straatverlichting, zwerfvuil, geluidsoverlast bij het containerpark tijdens de ledigingen, verstopte straatputten ……??

Doe dan een melding bij de gemeente! Dit kunt u op 3 manieren doen:

  • 1. Digitaal via de site www.leudal.nl daar vind u een interactief webformulier van Meldpunt Leudal dat u in kunt vullen.
  • 2. Telefonisch via 0475 85 90 00. Bereikbaar op maandag en woensdag van 8.30-17.00u, op dinsdag en donderdag van 8.30-19.00u en op vrijdag van 8.30-13.00u. U krijgt dan een keuzemenu.
  • 3. Via de Mijn Gemeente App. Je geeft je locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door. U kunt ook een foto meesturen. U wordt via de mail op de hoogte gehouden over de status van uw melding.
 

Agenda

Informatiebijeenkomst

woensdag 21 augustus
19:30 - 16:08
De Klokkestoel

Wilt u meer weten over de bouw van windpark Heibloem en het duurzame Projectenfonds Heibloem of meebeslissen over de besteding hiervan? Kom dan 21 augustus naar de Informatiebijeenkomst die de Gemeenschapsraad samen met Zuidenwind organiseert. 

informatie


 

Contact

Stichting Gemeenschapsraad Heibloem

Contactadres:
Pater van Donstraat 15 6089 NM  HEIBLOEM
 

grheibloem tweets

 

Inloggen voor sitebeheerders