Nieuws

Bestuur Klokkestoel

Beste Inwoners en parochieleden van Heibloem. 

Het voltallige bestuur van de Klokkestoel heeft in een brief van 28 mei 2019 aangegeven dat zij per 1 oktober 2019 willen stoppen met hun bestuursfunctie. Wij betreuren dit ten zeerste maar zullen samen met het bestuur van stichting de Klokkestoel naarstig op zoek gaan naar een passende oplossing zodat de activiteiten, waar zich het bestuur vol passie voor ingezet heeft, niet verloren dreigen te gaan. 

Deze brief is er om u te informeren hieromtrent, en de acties die worden ingezet naar aanleiding van dit besluit.
Er zal met gepaste spoed een reactie komen namens HELD (Heibloem Leefbaar Duurzaam) en de Gemeenschapsraad Heibloem richting de inwoners van de gehele gemeenschap Heibloem.

Wilt u hierover ook geïnformeerd blijven worden neem dan een abonnement op: De Erica via een mail naar erica.heibloem@gmail.com of wordt lid van Ons Heibloem op Facebook: www.facebook.com/groups/onsheibloem  

Ook zullen wij nieuwsberichten plaatsen op:  http://heibloem.daarleefje.nl  

 

 

Namens

Gemeenschapsraad Heibloem en HELD. 

 
 

Vergaderstukken


 

Resultaten

Hieronder treft u een aantal zaken aan waar de Gemeenschapsraad zich de afgelopen jaren succesvol mee heeft bezig gehouden. De lijst is niet volledig, maar biedt wel inzicht in waar de Gemeenschapsraad voor staat. 

 

Speeltuin

In 2011 heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld om nieuwe speelgelegenheid te creëren in Heibloem. De Gemeenschapsraad heeft een werkgroep opgericht die in overleg met de gemeente en inwoners van Heibloem (vooral de schoolkinderen) een programma van eisen heeft opgesteld op basis waarvan een aantal aanbieders een offerte hebben gemaakt. Inmiddels is er één aanbieder geselecteerd en zal naar verwachting in de loop van 2012 de speeltuin worden aangelegd.

 

Website

De dorpswebsite "heibloem.daarleefje.nl" is op initiatief van de Gemeenschapsraad ontwikkeld en eind 2010 live gegaan. Inmiddels maken een groot aantal verenigingen gebruik van dit platform om met het dorp en hun leden te communiceren. In 2011 werd de website bijna 7000 maal bezocht en werden gemiddeld 4,5 pagina's per bezoek gekeken. 

 

Kermis

Eind 2008 is vanuit de Gemeenschapsraad een werkgroep opgericht die tot doel had de kermis in het dorp nieuw leven in te blazen. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van 'De Heibloemse Avond', van de Gemeenschapsraad en Addiz. Samen hebben deze in overleg met de gemeente ervoor gezorgd dat rond de kermis in 2009er weer wat te beleven was.
De reacties vanuit het dorp op dit initiatief waren zodanig positief dat de werkgroep voorlopig met haar werkzaamheden doorgaat. Vanuit de regeling "Kern met Pit" heeft de werkgroep een subsidie toegekend gekregen voor de organisatie van de kermis in 2010. 

 

Rotonde

Langdurige inspanningen van de Gemeenschapsraad om de veiligheid bij de aansluiting Schoolstraat/Meijelseweg/Ericaweg te verbeteren leiden tot de aanleg van een rotonde die in mei 2007 in gebruik is genomen.

 

Heibloemse munt

De Heibloemse munt is op initiatief van de Gemeenschapsraad ingesteld. Deze kan bij evenementen in de Klokkestoel en elders in Heibloem worden gebruikt. Heeft u vragen over de voorwaarden voor het gebruik, meldt dit bij Huub Metsemakers. Huub beheert de munten namens de Gemeenschapsraad en kan u precies uitleggen hoe dit werkt

 

heibloemse munt


 

Dit is een test

Zonder bold kan ik opslaan

 

grheibloem tweets