Nieuwsdetail

De Heihorst moet blijven!

zaterdag 19 december 2020

Donderdagavond  17 december hebben Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad van de Heihorst samen met HELD en de Gemeenschapsraad een digitale informatiebijeenkomst gehouden over de voorgenomen sluiting van onze school. Voor degenen die er niet bij konden zijn hier de hoogtepunten:

De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen, waaronder de nodige leerkrachten, ouders en andere dorpsgenoten. Ook aanwezig waren Thijs Rutten, oud-bestuurder van scholenkoepel Prisma en Dik Berkhout, medezeggenschapsadviseur van Behoud Kleine Scholen. Met name Dik Berkhout gaf aan dat Spolt het moeilijk krijgt bij haar voornemen om de school te sluiten als MR het hier niet mee eens is. Voorwaarde is dat er ook draagvlak is om de school te houden bij ouders en team. Aan beide voorwaarden wordt op dit moment voldaan. Waarbij vanuit het team ook werd uitgesproken heel graag in Heibloem te willen blijven werken en dat de steun die ze ervaren heel prettig en waardevol is.

De komende weken gaat de MR verder met informatie verzamelen en vervolgens een advies formuleren in reactie op het voorgenomen besluit. Hierbij is het, volgens Dik Berkhout, belangrijker om niet onder druk van de bestuurder snel te reageren, maar de tijd de nemen die hiervoor nodig is. We spraken verder af dat we 14 januari opnieuw een bijeenkomst willen houden om iedereen bij te praten over de ontwikkelingen.  Alle suggesties en vragen kunnen tussendoor gestuurd worden naar gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com. In samenwerking met HELD, MR en Ouderraad wordt dit verwerkt en meegenomen in het verdere traject. De communicatie zal lopen via de Facebook-pagina Ons Heibloem, de Erica en voor de ouders ook via het schoolsysteem Isy.

Door meerdere sprekers werd erop aangedrongen om geen overhaaste stappen te nemen. Het voortbestaan van de Heihorst is kansrijk, maar alleen als er ook kinderen zijn die daar naartoe gaan. Ook kunnen nieuwe leerlingen gewoon worden ingeschreven, want we gaan ervan uit dat de school blijft bestaan. Mochten hier vragen over zijn neem dan contact op met de Ouderraad.

 

Agenda

Geen evenementen aanwezig