Nieuwsdetail

Stand van zaken Behoud de Heihorst

zondag 24 januari 2021

Eind vorig jaar kondigde het bestuur van Spolt aan dat zij onze school willen sluiten. Dit kunnen we in Heibloem niet zo maar laten gebeuren en daarom is er een werkgroep opgericht die alles in het werk stelt om de school open te houden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Ouderraad, Held en de Gemeenschapsraad. Samen proberen we zo goed mogelijk om de Medezeggenschapsraad (MR) te ondersteunen. De MR wordt gevormd door 2 leerkrachten en 2 ouders en is eigenlijk de enige gesprekspartner voor het bestuur van Spolt.
Allereerst is het van belang om de rust te bewaren: de school is nog open en zo lang de kwaliteit van het onderwijs goed is, en we het huidige aantal leerlingen ongeveer weten te behouden (en volgens de prognoses moet dat lukken) is er geen goede reden om de Heihorst te sluiten.

Wat hebben we allemaal gedaan?
• Ouders met kleine kinderen hebben een brief van de Ouderraad gekregen met het verzoek om kinderen gewoon in te schrijven bij de Heihorst;
• Er is een Facebook-pagina “Behoud de Heihorst!” gemaakt waar we alle nieuws gaan plaatsen (https://www.facebook.com/groups/775350303419339);
• Er is hulp ingeschakeld van een aantal deskundigen;
• We hebben nauw contact met de andere dorpen waar ook een schoolsluiting is aangekondigd;
• Er is een informatieavond geweest voor alle belangstellenden eind december;
• Er worden alternatieven onderzocht om de school eventueel buiten Spolt open te houden;
• Er vindt een gesprek met de wethouder van onderwijs van de gemeente plaats om te kijken of we elkaar kunnen helpen in de wens de school open te houden;
• Er zijn spandoeken en posters gemaakt die binnenkort in het dorp worden opgehangen.

Omdat de werkgroep het belangrijk vindt om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, organiseren we weer een informatieavond. Deze zal worden gehouden op 4 februari om 20.00 uur. Dit is, net als in december, een digitale bijeenkomst. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com. U ontvangt dan kort van tevoren de link waarmee toegang tot de bijeenkomst wordt gekregen.

Als er nu al vragen of suggesties zijn dan kunnen die worden gestuurd naar de Ouderraad (ouderraaddeheihorst@gmail.com) of naar de Gemeenschapsraad (gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com

 

Agenda

Geen evenementen aanwezig