Nieuwsdetail

Stand van zaken Heihorst

vrijdag 5 maart 2021

Behoud de Heihorst

Dinsdagavond 2 maart werd tijdens de Commissie Sociaal van de gemeente Leudal de voorgenomen schoolsluiting besproken. De wethouder gaf aan niet te geloven dat dit doorgaat, maar ook dat hij daar weinig invloed op heeft. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft die invloed wel. De eerste stap is het formuleren van een advies aan de bestuurder van Spolt. Omdat de MR tot nu toe vooral vragen had en onvoldoende antwoorden is dat advies nog niet af. Er is inmiddels wel een gesprek geweest met de bestuurder waarin de vragen zijn toegelicht.

Voor het advies kan worden uitgebracht is ook nog een ouderraadpleging nodig. Die zal ergens de komende weken worden georganiseerd. Daarna kan het advies worden opgesteld en gaat de procedure verder. Daarnaast wordt binnen de werkgroep nagedacht over mogelijke alternatieve oplossingen als Spolt door wil gaan met de sluiting. Al met al is er nog niet veel concreets te melden. Wel zijn wij het met de wethouder eens met zijn inschatting dat de scholen niet gaan sluiten. 1 augustus is de Heihorst nog open en we roepen alle ouders op om hun kinderen gewoon naar onze school te laten gaan.

 

Agenda

Geen evenementen aanwezig