Afspraken

De ingeplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Het kan zijn dat er wordt geschoven met activiteiten. De activiteiten vinden meestal plaats in het Jeugdhonk van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij verhindering dit graag tijdig doorgeven via jeugdwerkheibloom@gmail.com. Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra (06 10492079) of één van de aanwezige kaderleden.

Zorg voor kleren die een vlekje of stootje kunnen verdragen. 

Bij bepaalde activiteiten volgt aanvullende informatie via de mail. Voor een aantal activiteiten zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. Ook zullen ouders indien nodig worden gevraagd voor vervoer.

We vinden het prettig als de kinderen na de activiteit bij het Jeugdhonk worden opgehaald.

Vóór 19.00 uur en na 21.00 uur is Jeugdwerk Heibloom niet verantwoordelijk voor het doen en lanetn van de kinderen.

 

 

Algemene agenda Jongeren

Geen evenementen aanwezig