Widdonck

Ruim 150 jaar zorg en onderwijs voor kinderen.

 De Broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in de internaten van Heibloem en Stokershorst In 1853 werden in Nederland dankzij de Wet op de Kerkgenootschappen alle kerken gelijk gesteld. De katholieke kerk begon in de noordelijke helft van Nederland op te bloeien. Daaraan voorafgaand was in 1851 in Amsterdam door pastoor Hesseveld en pater Fentrop de congregatie gesticht van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Ze werden ook wel de broeders van de blauwe koorden genoemd. De doelstelling van de congregatie was de opvang en zorg voor verwaarloosde jongens. Naast de broedercongregatie die zich bezighield met jongens werd een zustercongregatie gesticht die de opvang en verzorging van meisjes beoogde. Als gevolg van de sociale en economische omstandigheden kregen kinderen in grote steden vaak te maken met slechte behuizing en onvoldoende verzorging en onderwijs. De Broeders begonnen in Amsterdam met een klein aantal jongens en al spoedig werd gedacht aan het oprichten van een landbouwkolonie om zinvol werk en onderwijs te bieden en de jongens aan het stadsleven te onttrekken en te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Het onderwijs en de zorg werden ondergebracht in de Aloysiusstichting.